IJshuur & Kosten ’20-’21


Update 24 maart

Met de vele corona-maatregelen die gelden zijn de rekeningen voor de 1e helft van het seizoen 2020-2021 opgemaakt en verstuurd naar de verenigingen voor de bijdrage van de aangevraagde abonnementen voor de 1e helft van het seizoen. De kosten van de ijshuur voor de uren die wel doorgang konden vinden zijn gewoon doorgegaan en op deze manier betaald. Nu volgt de rekening voor de 2e helft van het seizoen 2020-2021, waarbij de bedragen op dezelfde manier zijn berekend.

 • In Breda trainingen per groep van 100 personen van 18 jaar en ouder
 • In Eindhoven trainingen met maximaal 200 personen.
 • Beperkt aantal jeugdwedstrijden op de 4 banen, ijshuur alleen voor rekening van de junioren A1, junioren B en C, en pupillen, via de abonnementen verrekend.
 • Vanaf begin maart ook wedstrijden voor de leeftijdsklasse 18 t/m 26 jaar, de kosten zijn niet via de abonnementen doorgerekend, maar per wedstrijd direct betaald bij inschrijving.
 • Geen bijdrage voor de EHBO en geen trainerspassen.
 • Extra gehuurd ijs voor de trainingen in Breda wordt bekostigd door het Gewest.
 • Activiteiten in Tilburg gestopt per 2 januari, dus geen rekening 2e helft seizoen 2020-2021.
 • Shorttrack in Den Bosch is gestopt per 16 december, zodat een teruggave van de abonnementsgelden is gedaan voor de periode van 18 december t/m 14 maart.

Eerder deelden we het overzicht van de abonnementsprijzen voor de eerste helft van het seizoen (in PDF).

Nu ook een overzicht van de abonnementsprijzen voor de tweede helft van het seizoen (in
PDF).

Origineel bericht 21 december

Door allerlei corona-maatregelen zijn er nog geen rekeningen verstuurd naar de verenigingen voor de kosten van de aangevraagde abonnementen voor het lopende seizoen 2020-2021. Echter de kosten voor de ijshuur van de uren die wel nog doorgang konden vinden zijn gewoon doorgegaan.

Ten einde de ijshuur op de 4 banen te kunnen betalen, is tijdens de Najaarsvergadering besloten om alvast de abonnementskosten t/m 3 december in rekening te brengen. Hierbij wordt rekening gehouden met wat er voor de diverse categorieën nog wel mogelijk is geweest per baan:

 • In Breda trainingen per groep van 30 personen van 18 jaar en ouder.
 • In Eindhoven maximaal 200 personen.
 • Beperkt aantal jeugdwedstrijden op de 4 banen, ijshuur alleen voor rekening van de junioren en pupillen.

Extra gehuurd ijs voor de trainingen in Breda wordt bekostigd door het Gewest.

Aangezien shorttrack in Breda en Den Bosch wel door kon gaan, zijn hiervoor de rekeningen al verstuurd en 95% van deze rekeningen is inmiddels betaald.

Hierbij een overzicht van de abonnementsprijzen voor de eerste helft van het seizoen (in PDF).