Kunstrijden


2015-challenge-cupInschrijven

Alle aanmeldingen, afmeldingen en betalingen lopen rechtstreeks via de KNSB, te bereiken via de Wedstrijdkalender.

Abonnementen & Licentie

Kunstrijden in Nederland wordt rechtstreeks aangestuurd vanuit het landelijke Sectiebestuur Kunstrijden van de KNSB. Er is daarom geen sprake van gewestelijke abonnementen.

Wel is er altijd een KNSB-wedstrijdlicentie nodig om deel te kunnen nemen aan wedstrijden.

Reglementen

Kunstrijden kent net als alle andere disciplines “Specifieke Bepalingen”. Dit document bevat alle informatie over wedstrijden, categorieën, leeftijdindelingen, elementen die een kür moet bevatten, etc.

  • De specifieke bepalingen voor Kunstrijden en de algemene KNSB reglementen zijn de vinden op de KNSB.nl/kunstrijden.
  • Op deze pagina zijn ook de selectienormen te vinden voor deelname aan nationale en internationale wedstrijden.

Deze specifieke bepalingen worden jaarlijks herzien en afgestemd op de wijzigingen die vanuit de ISU (International Skating Union) komen. Na goedkeuring van alle Kunstrijverenigingen wordt dit document door de ledenraad van de KNSB vastgesteld.