Langebaan- & Marathon-Training


Binnen het Gewest worden de volgende Langebaan/Marathon-trainingen aangeboden:

Breda

De algemene gewestelijke trainingen in Breda vinden wekelijks plaats op dinsdag en donderdag op dinsdag en donderdag van 18:30 tot 19:45 uur en op zaterdag van 8:30 tot 9:45 uur. Daarnaast zijn er selectietrainingen op dinsdag en op donderdag van 17:15 tot 18:15 uur.

Toelating tot training

Met een correct opgewaardeerde Optisportpas worden alle rijders toegelaten met een geldig abonnement voor de desbetreffende trainingstijd. Trainers die training komen geven hebben alleen toegang met een geldig trainersabonnement en een correct opgewaardeerde Optisportpas. Voor toelating tot de selectietrainingen dient de rijder(ster) een geldig selectieabonnement aangeschaft te hebben en een correct opgewaardeerde Optisportpas.

Selectietraining

Het selectieabonnement kan aangevraagd worden door de leden van Gewestelijke baanselecties, leden van RTC-Zuid, rijders die landelijke marathons rijden (A, B en Dames), rijders in klasse 1 en 2 en tot slot voor het komende seizoen de rijders in klasse 3, die aan de onderstaande limieten voldoen:

 • Junioren C – Heren: 1500m onder 2:35.0 – Dames: 1000m onder 1:52.0
 • Junioren B – Heren: 1500m onder 2:23.0 – Dames: 1000m onder 1:46.0
 • Junioren A – Heren: 1500m onder 2:18.0 – Dames: 1500m onder 2:38.0
 • Neosenioren/Sen/Mas – Heren: 1500m onder 2:18.0 – Dames: 1500m onder 2:38.0

Opwaardering Optisportpas

Voor aanvang van het seizoen kan met de opwaarderingsbrief van de Gewestelijk medewerker Abonnementen de reeds in bezit zijnde Optisportpas worden opgewaardeerd voor het nieuwe seizoen bij de kassa van Optisport. De opwaarderingsbrief wordt voor ieder aangeschaft abonnement, behalve het wedstrijdabonnement, aan de vereniging toegestuurd voor verdere doorgifte aan het desbetreffende verenigingslid, dat een abonnement heeft aangevraagd. Heeft men nog geen Optisportpas, dan kan deze bij de kassa van Optisport Breda worden aangeschaft met de opwaarderingsbrief direct worden opgewaardeerd voor het nieuwe seizoen.

Verlies Optisportpas

Bij verlies van de Optisportpas kan een nieuw exemplaar worden aangekocht bij de kassa van Optisport Breda.

Eindhoven

De algemene gewestelijke trainingen in Eindhoven vinden wekelijks plaats op dinsdag en op donderdag van 18:30 tot 19:45 uur.

Toelating tot training

De toegangscontrole in Eindhoven wordt uitgevoerd bij de rechter kassa. Tot de training worden toegelaten alle rijders met een geldig abonnement voor de betreffende trainingstijd. Trainers die training komen geven hebben alleen toegang met een geldig trainersabonnement.

De abonnementskaart dient altijd getoond te worden. Indien geen abonnementskaart getoond kan worden, wordt bij de eerste keer gewaarschuwd. Bij herhaling kan tot schorsing overgegaan worden.

Verlies Abonnementskaart

Bij verlies van het abonnement kan een duplicaat aangevraagd worden bij de Baancommissie Eindhoven voor een bedrag van € 5,00.

Geleen & Tilburg

In Geleen en Tilburg vinden geen Gewestelijke trainingen plaats, maar trainen de langebaan/marathonrijders op eigen verenigingsuren:

 • Geleen: Dinsdagavond van 18:30 – 20:00 uur en Donderdagavond van 19:00 – 20:30 uur, door de Limburgse Schaatsvrienden.
 • Tilburg: Maandagavond van 20:00 – 22:00 uur en Dinsdagavond & Donderdagavond van 18:15 – 19:45 uur, door IJsclub Tilburg.

Abonnementen & Kosten

Om aan Gewestelijke trainingen deel te kunnen nemen is een standaard basis/duo/trio/flex-abonnement (combinatie van trainingsuren en wedstrijden) of trainingsabonnement (geen deelname aan wedstrijden) voor de specifieke ijsbaan nodig.

Bij het basis/duo/trio-abonnement of trainingsabonnement kies je vaste trainingsavonden. Bij het flexabonnement heb je iedere week flexibele keuze in de dag waarop je traint.

Daarnaast is het voor incidentele deelname mogelijk om een los bedrag per training te betalen. Dit dient te worden geregeld via de vereniging waar je lid van bent. De vereniging zal hier aan het eind van het seizoen een rekening voor ontvangen.

Gedragsregels & Veiligheid

Trainingsgroepen

Alle trainingen dienen te geschieden in groepsverband onder leiding van een trainer van de vereniging of combinatie waar men lid van is, of onder leiding van een trainer van een gewestelijke ploeg als men lid van die ploeg is. Individueel trainen of vrij schaatsen is niet toegestaan.

De gewestelijke KNSB-trainingsuren zijn er primair voor wedstrijdrijders. Langzamere rijders dienen altijd ruimte te laten en maken voor snellere rijders.

Meer specifiek zijn er tijdens de gewestelijke trainingen vier belangengroepen te onderscheiden, die alle vier optimaal moeten kunnen trainen: Langebaanselecties en zeer gevorderde schaatsers; Marathonschaatsers; Beginnende en gevorderde schaatsers met wedstrijdinteresse; en tot slot schaatsers zonder wedstrijdinteresse. Een goede discipline wordt verlangd van alle vier deze groepen.

Inrichting van de baan

Om ervoor te zorgen dat trainende en rustende rijders elkaar niet hinderen, wordt de baan verdeeld in een trainingsbaan (links en midden) en een uitrijbaan (rechts). De scheidslijn hiervoor is de lijn tussen de binnenste en buitenste wedstrijdbaan.

Verkeersregels

Tijdens de gewestelijke trainingen gelden de volgende verkeersregels:

 • Stilstaan: Naast elkaar, tegen de rand van de ijsbaan en alleen op het rechte stuk. Enkel en alleen de trainer staat verder op het ijs en kijkt naar de buitenzijde van de baan.
 • Rust en rechtop rijden: Alleen in de buitenste baan, met maximaal 3 mensen naast elkaar.
 • Beginnen van oefeningen: Altijd na de bocht, maar start in de bocht al met voorbereiden en uitkijken, om netjes als groep in één lijn in te voegen. (En niet als brede groep ineens weg te schaatsen.)
 • Groepen: Maak niet te grote groepen – 7 mensen is het maximum. Splits anders op in twee of meer groepen.
 • Tempowerk: Aan de binnenzijde van de ijsbaan, op de meest linker baan. Houd deze baan dus zo veel mogelijk vrij.
 • Hou je lijn: Zorg dat je altijd je lijn houdt tijdens alle oefeningen, zowel op het rechte eind als in de bocht – dus niet uitwaaieren.
 • Duurwerk en niet-wedstrijdrijders: In het midden van de ijsbaan, tussen de twee blauwe strepen.
 • Hogerop is hogerop: Als je iets hoort, dien je aan de kant te gaan en niet te denken dat men er zo wel langs kan.
 • Starten: Uitsluitend op de startlijn en de finishlijn van de 1000m – dat is halverwege het rechte stuk (en dus niet vlak na de bocht). Gebruik rijders of pylonen om een stuk ijs af te zetten. Zorg dat anderen hier altijd rechts langs kunnen.
 • Bescherming: Handschoenen zijn verplicht. Een muts of helm en snijvaste scheenbeschermers worden sterk aangeraden.
 • Afronden schaatsen: Het afronden van de schaatspunten tot de ronding van een munt van 10 eurocent is verplicht (straal van 1 centimeter).
 • Geen spullen op het ijs: Bidons en jasjes horen op de kussens.
 • Niet tegen de richting inrijden.
 • Bij serieuze valpartijen: Trainers zullen voor iedereen kort de training stilleggen, zodat de EHBO veilig haar werk kan doen.

Aanvang & Einde

De warming-up kan vanaf een half uur voor de ijstraining naast het ijs beginnen. Voordat de baanverzorging begint dienen alle rijders van het ijs te gaan. Het is een taak van de trainers ervoor te zorgen dat hun trainingsgroep het ijs verlaten heeft voordat de baanverzorging begint en/of wanneer het trainingsuur afgelopen is. Gebeurt dit niet, dan kan uitsluiting van de training volgen voor de gehele groep. Aanwijzingen van de Baancommissie of het ijsbaanpersoneel dienen altijd opgevolgd te worden.