Langebaan- & Marathon-Training


Binnen het Gewest worden de volgende Langebaan/Marathon-trainingen aangeboden:

Breda

De algemene gewestelijke trainingen in Breda vinden wekelijks plaats op dinsdag en donderdag op dinsdag en donderdag van 18:45 tot 20:00 uur en op zaterdag van 8:30 tot 9:45 uur. Daarnaast zijn er selectietrainingen op dinsdag van 17:30 tot 18:30 uur en op donderdag van 17:15 tot 18:15 uur .

Toelating tot training

Met een correct opgewaardeerde Optisportpas worden alle rijders toegelaten met een geldig abonnement voor de desbetreffende trainingstijd. Trainers die training komen geven hebben alleen toegang met een geldig trainersabonnement en een correct opgewaardeerde Optisportpas. Voor toelating tot de selectietrainingen dient de rijder(ster) een geldig selectieabonnement aangeschaft te hebben en een correct opgewaardeerde Optisportpas.

Selectietraining

Het selectieabonnement kan aangevraagd worden door de leden van Gewestelijke baanselecties, leden van RTC-Zuid, rijders die landelijke marathons rijden (A, B  en Dames), rijders in klasse 1 en 2 en tot slot voor het komende seizoen de rijders in klasse 3, die aan de onderstaande limieten voldoen:

 • Junioren C – Heren: 1500m onder 2:35.0 – Dames: 1000m onder 1:52.0
 • Junioren B – Heren: 1500m onder 2:23.0 – Dames: 1000m onder 1:46.0
 • Junioren A – Heren: 1500m onder 2:18.0 – Dames: 1500m onder 2:38.0
 • Neosenioren/Sen/Mas – Heren: 1500m onder 2:18.0 – Dames: 1500m onder 2:38.0

Opwaardering Optisportpas

Voor aanvang van het seizoen kan met de opwaarderingsbrief van de Gewestelijk medewerker Abonnementen de reeds in bezit zijnde Optisportpas worden opgewaardeerd voor het nieuwe seizoen bij de kassa van Optisport. De opwaarderingsbrief wordt voor ieder aangeschaft abonnement, behalve het wedstrijdabonnement, aan de vereniging toegestuurd voor verdere doorgifte aan het desbetreffende verenigingslid, dat een abonnement heeft aangevraagd. Heeft men nog geen Optisportpas, dan kan deze bij de kassa van Optisport Breda worden aangeschaft met de opwaarderingsbrief direct worden opgewaardeerd voor het nieuwe seizoen.

Verlies Optisportpas

Bij verlies van de Optisportpas kan een nieuw exemplaar worden aangekocht bij de kassa van Optisport Breda.

Eindhoven

De algemene gewestelijke trainingen in Eindhoven vinden wekelijks plaats op dinsdag en op donderdag van 18:30 tot 19:45 uur.

Toelating tot training

De toegangscontrole in Eindhoven wordt uitgevoerd bij de rechter kassa. Tot de training worden toegelaten alle rijders met een geldig abonnement voor de betreffende trainingstijd. Trainers die training komen geven hebben alleen toegang met een geldig trainersabonnement.

De abonnementskaart wordt door onze medewerker Abonnementen opgestuurd naar de vereniging voor verdere verdeling on de hun leden, die een abonnement hebben aangevraagd.

De abonnementskaart dient altijd getoond te worden. Indien geen abonnementskaart getoond kan worden, wordt bij de eerste keer gewaarschuwd. Bij herhaling kan tot schorsing overgegaan worden.

Verlies Abonnementskaart

Bij verlies van het abonnement kan een duplicaat aangevraagd worden bij de voorzitter van de baancommissie Eindhoven voor een bedrag van € 5,00.

Geleen & Tilburg

In Geleen en Tilburg vinden geen gewestelijke trainingen plaats, maar trainen de langebaan/marathonrijders op eigen verenigingsuren:

 • Geleen: Dinsdagavond & Donderdagavond van 18:30 – 20:00 uur, door de Limburgse Schaatsvrienden.
 • Tilburg: Maandagavond van 20:00 – 22:00 uur of Dinsdagavond & Donderdagavond van 18:15 – 19:45 uur, door IJsclub Tilburg.

Abonnementen & Kosten

Om aan Gewestelijke trainingen deel te kunnen nemen is een wedstrijd- of trainingsabonnement voor de specifieke ijsbaan nodig. Dit kan via het standaard abonnement (combinatie van trainingsuren en wedstrijden) of een trainingsabonnement (geen deelname aan wedstrijden). Daarnaast is het bij incidentele deelname mogelijk om een éénmalig bedrag per training te betalen.

Gedragsregels & Veiligheid

Trainingsgroepen

Alle trainingen dienen te geschieden in groepsverband onder leiding van een trainer van de vereniging of combinatie waar men lid van is, of onder leiding van een trainer van een gewestelijke ploeg als men lid van die ploeg is. Individueel trainen is niet toegestaan.

Tijdens de gewestelijke trainingen zijn vier belangengroepen te onderscheiden, die alle vier optimaal moeten kunnen trainen: Beginnende en gevorderde schaatsers zonder wedstrijdinteresse; Beginnende en gevorderde schaatsers met wedstrijdinteresse; Selecties en zeer gevorderde schaatsers; Marathonrijders. Een goede discipline wordt verlangd van alle vier deze groepen.

Inrichting van de baan

Opdat trainende- en rustende- rijders elkaar niet hinderen wordt de baan verdeeld in een trainingsbaan en een uitrijbaan. De scheidslijn hiervoor is de lijn tussen de binnenste en buitenste wedstrijdbaan.

Verkeersregels

Tijdens de gewestelijke trainingen gelden de volgende verkeersregels:

 • Stil staan: Naast elkaar, tegen de rand van de ijsbaan en alleen op het rechte stuk. Enkel en alleen de trainer staat verder op het ijs en kijkt naar de buitenzijde van de baan.
 • Rust en rechtop rijden: Alleen in de buitenste baan, met maximaal 3 mensen naast elkaar.
 • Beginnen van oefeningen: Altijd na de bocht, maar start in de bocht al met voorbereiden en uitkijken, om netjes als groep in één lijn in te voegen. (En niet als brede groep ineens weg te schaatsen.)
 • Groepen: Maak niet te grote groepen – 7 mensen is het maximum. Splits anders op in twee of meer groepen.
 • Starten: Uitsluitend op de startlijn en de finishlijn van de 1000m – dat is halverwege het rechte stuk (en dus niet vlak na de bocht). Gebruik pylonen om een stuk ijs af te zetten. Zorg dat anderen hier rechts langs kunnen.
 • Tempowerk: Aan de binnenzijde van de ijsbaan, op de meest linker baan. Houd deze baan dus zo veel mogelijk vrij.
 • Duurwerk en niet-wedstrijdrijders: In het midden van de ijsbaan, tussen de twee blauwe strepen.
 • Hogerop is hogerop: Als je iets hoort, dien je aan de kant te gaan en niet te denken dat men er zo wel langs kan.
 • Bescherming: Handschoenen zijn verplicht. Een muts of helm wordt sterk aangeraden.
 • Geen spullen op het ijs: Bidons en jasjes horen op de kussens.

Aanvang & Einde

De warming-up kan reeds een half uur voor de ijstraining naast het ijs aanvangen. Voor de baanverzorging begint dienen alle rijders van het ijs te gaan. Het is een taak van de trainers ervoor te zorgen dat hun trainingsgroep het ijs verlaten heeft voor de baanverzorging begint en/of wanneer het trainingsuur afgelopen is. Gebeurt dit niet, dan kan uitsluiting van de training volgen voor de gehele groep. Aanwijzingen van de Baancommissie of het ijsbaanpersoneel dienen altijd opgevolgd te worden.