Commissies


Deze pagina geeft een overzicht van alle Gewestelijke Technische Commissies (GTC), Baancommissies (BC) en Werkgroepen (WG) die actief zijn binnen dit KNSB Gewest.

GTC Inline-Skaten

 • Voorzitter: Dhr. Paul Palmer
 • Secretaris: Mevr. Gemma Boeijen
 • Budgetbeheerder: Dhr. Stienis-Jan van Maaren
 • Lid: Mevr. Regina van Veen

E-mail: inlineskaten@knsbzuid.nl

GTC Langebaan

De GTC Langebaan gaat over de activiteiten die georganiseerd worden voor langebaan, zowel op de 400m-ijsbanen als op natuurijs. De GTC heeft hierin een coördinerende functie, terwijl de vier Baancommissies een organiserende en uitvoerende functie hebben.

 • Voorzitter: vacant
 • Secretaris: vacant
 • Technische zaken: Dhr. Tim Sweep
 • Kledingbeheer: Mevr. Carla Bakker
 • Baancontactpersoon Breda: Dhr. Teun Schiphouwer
 • Baancontactpersoon Eindhoven: Dhr. Martijn Willemsen
 • Baancontactpersoon Geleen: Dhr. Paul van Schaik
 • Baancontactpersoon Tilburg: Dhr. Johan Hermans

E-mail: langebaan@knsbzuid.nl

GTC Kunstrijden

 • De GTC Kunstrijden is per 22-06-2019 gestopt
 • Voor Kunstrijden-gerelateerde zaken kunt u terecht bij het SBK (Sectie Bestuur Kunstrijden) van de KNSB (secretariaatSBK@knsb.nl) of rechtstreeks bij de diverse verenigingen in het Gewest.

GTC Shorttrack

 • Voorzitter: Dhr. Hans Arts (a.i.) — 06-22905658
 • Secretaris: Dhr. Willem Bosma (a.i.) — 06-11342192
 • Budgetbeheer: Dhr. Willem Bosma
 • Lid: Dhr. Frans Hehewerth
 • Topsportontwikkeling: vacant
 • Breedtesport: vacant

E-mail: shorttrack@knsbzuid.nl

GTC Marathon

 • Voorzitter: Dhr. Hans Uithoven — voorzitter-GTC-marathon@knsbzuid.nl06-39211004
 • Secretaris: Mevr. Diny de Kort — secretaris-GTC-marathon@knsbzuid.nl06-23440070
 • Budgetbeheerder: Mevr. Karen Teuling — budgetbeheer-GTC-marathon@knsbzuid.nl
 • Promotie & Communicatie: Dhr. Ed Blok
 • Coördinator natuurijs: Dhr. Ad Timmermans — 06-57322960
 • Baancontactpersoon Breda: vacant — Hans Uithoven (a.i.)
 • Baancontactpersoon Eindhoven: Dhr. Peter Op ’t Hoog & Dhr. Wil van der Hamsvoord
 • Baancontactpersoon Geleen: Dhr. Paul van Schaik
 • Baancontactpersoon Tilburg: Dhr. Broer van Smeden

E-mail: marathon@knsbzuid.nl

GTC Recreatie

 • Voorzitter: Dhr. Christiaan Dekker — 06-53120336
 • Secretaris: vacant
 • Budgetbeheer: vacant
 • Coördinator Toertochten: Dhr. Christiaan Dekker — 06-53120336
 • Sub-Coördinator: Dhr. Marco Verbrugge — 06-50236781
 • IJsmeester: Dhr. Erik Emons — 06-52000947

E-mail: recreatie@knsbzuid.nl

Baancommissie Breda

 • Voorzitter:  Dhr. Andre Kusters
 • Secretaris: vacant
 • Jurycoördinator: Dhr. Eric Rockland
 • Abonnementen: Dhr. René de Buck
 • Systeembeheer: Dhr. Hans Gijsen
 • Vantage: Dhr. Teun Schiphouwer
 • MDS: Dhr. Thomas Klein
 • Shorttrack: Dhr. Frans Hehewerth
 • Marathon: Dhr. Hans Uithoven

Website op bcbreda.nl

E-mail: andre.kusters@xs4all.nl

Baancommissie Eindhoven

 • Voorzitter: Dhr. Herjan van den Heuvel — Eindhoven Pinguïns
 • Secretaris & Wedstrijden: Dhr. Martijn Willemsen — IJCE
 • Systeembeheerder: Dhr. Pieter de Jong — IJCE
 • Marathonwedstrijden: Wil van der Hamsvoord — IJCE
 • Lid: Aad Geers — Vughtse IJsclub
 • Lid: Tade Salverda— ESSV Isis
 • Lid: Nils Bovée — ESSV Isis
 • Vantage & Wedstrijdadministratie: Dhr. Paul Neuraij
 • ET- & Materiaalbeheer: Dhr. Minne Cuperus & Dhr. René Derkx

Website op knsbzuid.nl

E-mail: secretaris.bc-ehv@knsbzuid.nl

Baancommissie Geleen

 • Voorzitter & Langebaan: Dhr. Paul van Schaik — 06-53318923
 • Marathon: Dhr. Paul van Schaik
 • Jury-Coördinator: Dhr. Harrie Janssen
 • Jeugd: Dhr. Paul van Schaik
 • ET-beheer: Dhr. Jan Geilen
 • Vantage:  Dhr. Paul Neuraij (via Baancommissie Eindhoven)

Website op knsbzuid.nl

E-mail: bcgeleen@knsbzuid.nl

Baancommissie Tilburg

 • Voorzitter: vacant
 • Secretaris: Mevr. Godelief Sperber
 • Vantage Systeembeheer: Dhr. Bert Haans
 • Vantage & GTC Langebaan: Dhr. Johan Hermans & Dhr. Joost Hermans
 • ET & Materiaalbeheer: Dhr. Pieter van der Steen
 • Jury-Coördinator & Shorttrack: Dhr. Alexander Breij
 • Marathon: Dhr. Broer v. Smeden
 • ICT-Ondersteuning & Website: Dhr. Erik Agterdenbos & Broer van Smeden.

Website op knsbzuid.nl

E-mail: baancie.tilburg@gmail.com

Werkgroep Breedtesport Shorttrack

 • Voorzitter: vacant
 • Schaatsverhuur: Mevr. Monique Arts
 • WG Breda: Mevr. Louise van Veldhoven — 06-50892457
 • WG Den Bosch: Dhr. Willem Bosma — 06-11342192 
 • WG Eindhovenvacant
 • WG Geleenvacant
 • WG Tilburgvacant

Werkgroep Marathon Eindhoven

De werkgroep Marathon heeft als doel om activiteiten te ontplooien die bijdragen tot het vasthouden van het plezier in het marathonschaatsen; het enthousiasmeren van het marathonschaatsen voor de jeugd en dames zodat deze klassen tot wasdom komen; en het initiëren van activiteiten ten behoeve van recreanten.

 • Budgetbeheerder:
 • Jurycoördinatie & Wedstrijdvoorbereiding: Dhr. Wil van der Hamsvoord
 • Aankomstrechter: Dhr. Peter op ’t Hoog
 • Juryzaken extern: Dhr. Toon van Herwaarden
 • Systeembeheer: Dhr. Koen op ’t Hoog
 • Speaker & Coördinator natuurijswedstrijden: …