Commissies


Deze pagina geeft een overzicht van alle Gewestelijke Technische Commissies (GTC), Baancommissies (BC) en Werkgroepen (WG) die actief zijn binnen dit KNSB Gewest.

GTC Inline-Skaten

 • Voorzitter: Dhr. Paul Palmer
 • Secretaris: Mevr. Gemma Boeijen
 • Budgetbeheerder: Dhr. Stienis-Jan van Maaren
 • Lid: Mevr. Regina van Veen

E-mail: inlineskaten@knsbzuid.nl

GTC Langebaan

De GTC Langebaan gaat over de activiteiten die georganiseerd worden voor langebaan, zowel op de 400m-ijsbanen als op natuurijs. De GTC heeft hierin een coördinerende functie, terwijl de vier Baancommissies een organiserende en uitvoerende functie hebben.

 • Voorzitter: Dhr. Jan Hessels
 • Secretaris: … vacant
 • Technische zaken: Dhr. Tim Sweep
 • Kledingbeheer: Mevr. Carla Bakker
 • Baancontactpersoon Breda: Dhr. Teun Schiphouwer
 • Baancontactpersoon Eindhoven: Dhr. Martijn Willemsen
 • Baancontactpersoon Geleen: Dhr. Paul van Schaik
 • Baancontactpersoon Tilburg: Dhr. Johan Hermans

E-mail: langebaan@knsbzuid.nl

GTC Kunstrijden

 • De GTC Kunstrijden is per 22-06-2019 gestopt.
 • Voor Kunstrijden-gerelateerde zaken kunt u terecht bij het Sectie-Bestuur Kunstrijden van de KNSB (secretariaatsbk@knsb.nl) of rechtstreeks bij de diverse verenigingen in het Gewest.

GTC Shorttrack

 • Voorzitter: Dhr. Frans Hehewerth 
 • Secretaris: … vacant — ad interim Dhr. Willem Bosma
 • Budgetbeheer: Dhr. Willem Bosma
 • Topsportontwikkeling: … vacant
 • Breedtesport: … vacant

E-mail: shorttrack@knsbzuid.nl

GTC Marathon

E-mail: marathon@knsbzuid.nl

GTC Recreatie

 • Voorzitter: Dhr. Christiaan Dekker
 • Secretaris: … vacant
 • Budgetbeheer: … vacant
 • Coördinator Toertochten: Dhr. Christiaan Dekker
 • Sub-Coördinator: Dhr. Marco Verbrugge
 • IJsmeester: Dhr. Erik Emons

E-mail: recreatie@knsbzuid.nl

Baancommissie Breda

 • Voorzitter:  Dhr. Andre Kusters
 • Secretaris: Mevr. Tialda Gerritsma
 • Jurycoördinator: Dhr. Eric Rockland
 • Abonnementen: Dhr. René de Buck
 • Systeembeheer: … vacant
 • Vantage: Dhr. Teun Schiphouwer
 • MDS: Dhr. Thomas Klein
 • Shorttrack: Dhr. Frans Hehewerth
 • Marathon: Dhr. Hans Uithoven

Website: bcbreda.nl

E-mail: …

Baancommissie Eindhoven

 • Voorzitter: Dhr. Herjan van den Heuvel — Eindhoven Pinguïns
 • Secretaris & Wedstrijden: Dhr. Martijn Willemsen — IJCE
 • Marathonwedstrijden: Wil van der Hamsvoord — IJCE
 • Algemeen Lid: Aad Geers — Vughtse IJsclub VIJC
 • Algemeen Lid: Tade Salverda— E.S.S.V. Isis
 • Algemeen Lid: Hidde Litjens — E.S.S.V. Isis
 • Algemeen Lid: Nils Bovée — E.S.S.V. Isis

De baancommissie Eindhoven heeft assistentie van de volgende personen:

 • Wedstrijdadministratie: Dhr. Paul Neuraij
 • Systeembeheer: Dhr. Johan Klootwijk
 • Techniekbeheer: Dhr. Minne Cuperus & Dhr. René Derkx
 • Beheer ET & Vantage Timer: Dhr. Ties Wijffels
 • Abonnementen: Dhr. René de Buck
 • Bevoorrading: Dhr. Martien van den Hoogenhof
 • Toegangscontrole: … vacant

Website: knsbzuid.nl

E-mail: secretaris.bc-ehv@knsbzuid.nl

Baancommissie Geleen

 • Voorzitter: Dhr. Tjeerd Okkes
 • Lid: Dhr. Pierre Swelsen
 • Lid: Dhr. Tsjebbe de Jong
 • Lid: Dhr. Johan den Oude
 • Lid: Dhr. Paul van Schaik
 • Wedstrijdadministratie Dhr. Paul Neuraij

Website: knsbzuid.nl

E-mail: bcgeleen@knsbzuid.nl

Baancommissie Tilburg

 • Voorzitter: … vacant
 • Secretaris: Mevr. Irene Gilbey
 • Vantage & Website: Dhr. Bert Haans
 • ET & Materiaalbeheer: Dhr. Pieter van der Steen
 • GTC Langebaan: Dhr. Johan Hermans & Dhr. Joost Hermans
 • Jury & Shorttrack: Dhr. Alexander Breij
 • Marathon: Dhr. Broer v. Smeden
 • ICT-Ondersteuning: Dhr. Erik Agterdenbos & Dhr. Broer van Smeden.

Website: knsbzuid.nl

E-mail: baancie.tilburg@gmail.com

Werkgroep Breedtesport Shorttrack

 • Voorzitter: … vacant
 • Schaatsverhuur: Mevr. Monique Arts
 • WG Breda: Mevr. Louise van Veldhoven
 • WG Den Bosch: Dhr. Willem Bosma
 • WG Eindhoven: … vacant
 • WG Geleen… vacant
 • WG Tilburg… vacant

Werkgroep Marathon Eindhoven

De werkgroep Marathon heeft als doel om activiteiten te ontplooien die bijdragen tot het vasthouden van het plezier in het marathonschaatsen; het enthousiasmeren van het marathonschaatsen voor de jeugd en dames zodat deze klassen tot wasdom komen; en het initiëren van activiteiten ten behoeve van recreanten.

 • Jurycoördinatie & Wedstrijdvoorbereiding: Dhr. Wil van der Hamsvoord
 • Aankomstrechter: Dhr. Peter op ’t Hoog
 • Juryzaken extern: Dhr. Toon van Herwaarden
 • Systeembeheer: Dhr. Koen op ’t Hoog
 • Speaker & Coördinator natuurijswedstrijden: … vacant
 • Budgetbeheerder:vacant