Vacatures


Gewestelijk Bestuur

Secretaris

Het Gewestelijk bestuur is op zoek naar een secretaris. Er zijn mogelijkheden om deze functie over 2 personen te verdelen. Indien gewenst zal hier met nieuwe kandidaten afstemming over plaatsvinden.

  • Notuleren van bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en uitwerken daarvan.
  • Beheren en zijn van het (papieren) postadres van het secretariaat.
  • Telefonisch aanspreekpunt voor bestuurszaken voor verenigingen en KNSB.
  • Beheren van het digitale postadres van het gewest.
  • Versturen van post naar individuen, verenigingen, secties alsmede KNSB.
  • Opstellen agenda voor bestuurs- en jaarvergaderingen.
  • Bewaken van de aandachtspunten voortvloeiend vanuit de postzaken in het gewest.
  • Informeren van de geledingen in het gewest (bestuur, secties vanuit de post.

Voor meer informatie neem je contact op met het bestuur.

GTC Langebaan

Voorzitter

Secretaris

GTC Shorttrack

Voorzitter

Topsportontwikkeling

Breedtesport

Baancommissie Eindhoven

Jurycoördinator & EHBO

Baancommissie Tilburg

Voorzitter

Taakomschrijving & Informatie: Voorzitter baancommissie (in PDF)