Vacatures


Gewestelijk Bestuur

Secretaris

Het Gewestelijk bestuur is op zoek naar een secretaris. Er zijn mogelijkheden om deze functie over 2 personen te verdelen. Indien gewenst zal hier met nieuwe kandidaten afstemming over plaatsvinden.

  • Notuleren van bestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en uitwerken daarvan.
  • Beheren en zijn van het (papieren) postadres van het secretariaat.
  • Telefonisch aanspreekpunt voor bestuurszaken voor verenigingen en KNSB.
  • Beheren van het digitale postadres van het gewest.
  • Versturen van post naar individuen, verenigingen, secties alsmede KNSB.
  • Opstellen agenda voor bestuurs- en jaarvergaderingen.
  • Bewaken van de aandachtspunten voortvloeiend vanuit de postzaken in het gewest.
  • Informeren van de geledingen in het gewest (bestuur, secties vanuit de post.

Voor meer informatie neem je contact op met het bestuur.

 

GTC Langebaan

Secretaris

Budgetbeheerder

Commissielid technische zaken

Commissielid wedstrijdzaken

 

Baancommissies

Voorzitter – Baancommissie Tilburg