GTC-Kunstrijden is gestopt


Op 22 juni jl, is het doek voor de GTC-Kunstrijden definitief gevallen.

Het afgelopen jaar is nog een poging gedaan om de GTC-KR nieuw leven in te blazen, echter zonder succes. Zonder budget/inkomsten is het lastig om activiteiten te ontplooien.

Dit heeft tot gevolg dat er m.b.t. het kunstrijden geen Gewestelijke activiteiten meer zullen plaatsvinden en dat er geen aanspreekpunten meer zullen zijn binnen het Gewestelijk Bestuur.

Voor KR gerelateerde zaken kunt u nu terecht bij het SBK (Sectie Bestuur Kunstrijden) van de KNSB (secretariaatSBK@knsb.nl) of rechtstreeks bij de diverse KR verenigingen in het Gewest.

Via deze weg en namens de (ex) GTC-KR leden, willen we iedereen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren en wensen we iedereen heel veel succes in de toekomst…

Henk Spijkers
Tineke Posno
Merilyn Vekemans
Stephan Brockbernd