Tineke Posno benoemd tot Erelid


Tijdens de Gewestelijke Voorjaarsvergadering op 26 juni jl. is Tineke Posno benoemd tot Erelid van het Gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland.

Tineke heeft zich zeer langdurig verdienstelijk gemaakt voor zowel het Gewest als de KNSB, o.a. als;

  • Voorzitter RTC Zuid Kunstrijden
  • Secretaris van het Gewestelijk Bestuur
  • Vice Voorzitter van het Gewestelijk Bestuur
  • Voorzitter Sectie Kunstrijden
  • Afgevaardigde Bondsraad KNSB
  • Afgevaardigde naar de Ledenraad
  • Lid GTC kunstrijden

Met het stoppen van de GTC-Kunstrijden en het aflopen van aar zitting in de ledenraad, komt er een einde aan de bestuurlijke loopbaan van Tineke.
Reden voldoende om Tineke te benoemen tot Erelid van ons Gewest.

Namens deze weg willen we Tineke dan ook van harte bedanken voor haar jarenlange inzet en enthousiasme, en wensen haar veel succes met alles wat nog op haar pad komt…