Najaarsvergadering & Toekomst Gewest


Update 22 december: Verslag van de Najaarsvergadering is toegevoegd.

Afgelopen 24 november vond de jaarlijkse Gewestelijke Najaarsvergadering plaats. Hierbij de presentatie die gegeven is tijdens deze najaarsvergadering. Aangezien er belangrijke zaken zijn besproken deelt het Gewestelijk bestuur deze presentatie alvast. Het verslag is inmiddels ook toegevoegd.

Tevens delen we hierbij de brief aan alle verenigingen binnen het Gewest met de uitleg over hetgeen besproken is over baanorganen, plus het keuzeformulier waarmee alle verenigingen input kunnen geven op de gewenste inrichting van ons Gewest vanaf 2022.

Dit keuzeformulier met daarin de mening van iedere vereniging vragen we retour vóór 1 januari a.s. Het formulier kan gemaild worden naar secretariaat.gewest.blz@gmail.com.

Met vriendelijke groet,
Rob Smeulders, vicevoorzitter a.i.