Bestuursopdracht Interim-bestuur Gewest


In de op donderdag 17 december gehouden Najaarsvergadering (zie het verslag en de presentatie) is het dagelijks bestuur van ons Gewest (tijdelijk) compleet geworden doordat de beide Ledenraadleden Jan Heynens en Rob Smeulders als oud-bestuursleden op het verzoek van het bestuur zijn ingegaan om te helpen het bestuur weer compleet te krijgen.

Door het stoppen van Carool van Kesteren als voorzitter van het Gewest was Eric Gerrits het enig overblijvende dagelijks bestuurslid, naast de GTC-voorzitters.

Rob Smeulders die van 2009 tot 2016 voorzitter van ons Gewest is geweest, gaf aan voor 1 jaar de rol van vicevoorzitter te willen vervullen, indien de verenigingen samen met hem willen trachten in die periode van 1 jaar te komen tot een voltallig bestuur.

Ook Jan Heynens wil als (2e) secretaris gedurende dat jaar zijn oude rol binnen het bestuur weer invullen.

Eric, Jan en Rob werden door de aanwezigen veel succes en steun toegezegd om deze bestuursopdracht te gaan vervullen.

Met dit bericht willen wij alle verenigingen oproepen om samen met ons deze opdracht te gaan uitvoeren. Middels gesprekken met de betrokken verenigingen en geledingen in ons Gewest willen wij ophalen wat er nodig is om ons Gewest weer op volle kracht te brengen.

Om te zorgen dat wij als bestuur u kunnen uitnodigen voor deze gesprekken over de toekomst van ons Gewest, verzoeken wij u allereerst om ons de contactgegevens van uw vereniging te mailen. Het is ons gebleken dat het adresbestand waar wij nu over beschikken niet compleet is.

Daarom zoeken wij van elke vereniging de namen en mailadressen van de voorzitter, het secretariaat en de penningmeester. Daarnaast zouden we graag een ieder telefonisch willen kunnen benaderen in bijvoorbeeld een app-groep. De 06-nummers zijn daarvoor van belang.

Wij willen reeds in het 2e deel van januari – wellicht nog via een Teamsvergadering – de eerste gesprekken gaan inplannen.

Graag verzoeken wij daarom uw contactgegevens te mailen naar secretariaat.gewest.blz@gmail.com.

We gaan proberen ons Gewest in 2021 weer opnieuw in te richten, dan wel te vervolmaken.

Een Gewest dat zo’n mooie rijke historie kent van samenwerken voor de schaats- en inline-sporters, kan en mag niet verloren gaan!

Dat vindt u toch ook!

Wij wensen u een gezonde en sportieve start voor 2021 toe,
Eric Gerrits, Jan Heynens en Rob Smeulders.