Geen verhoging abonnementstarieven


Beste schaatsers en vereniging, mogelijk hebben jullie kennis genomen van de door Optisport fors verhoogde tarieven voor de ijshuur voor het komende seizoen 2022-2023 in Breda.

Daar het Gewest in de voorjaarsvergadering de tarieven voor alle banen heeft vastgesteld zullen die op dit moment NIET gewijzigd worden. In het bijzonder nu voor de abonnementstarieven voor de IJsbaan in Breda. Voor Eindhoven, Tilburg en Geleen waren de prijsverhogingen van de ijshuur reeds bekend.

Voor volgend seizoen 2023-2024 geldt echter dat de stijging voor het komende seizoen in Breda wel zal dan worden doorberekend in de abonnementstarieven, voor zover nodig.

Namens het Gewestelijk Bestuur, S. Niemans, 2e penningmeester