Exploitatie IJssportcentrum Eindhoven wordt aanbesteed


ijssportcentrum_ehv_1Dinsdag 15 maart heeft de gemeenteraad het besluit genomen om het beheer en de exploitatie van het IJssportcentrum aan te besteden. Met dit besluit heeft de raad de kaders vastgesteld waaronder deze aanbesteding dient plaats te vinden. Het gaat hierbij met name om het borgen van de toegankelijkheid (prijs en gebruik), betrokkenheid en zeggenschap voor de gebruikers, de ijssportverenigingen en de gemeente Eindhoven. Daarnaast dient verruiming van mogelijkheden niet ten koste te gaan van huidige gebruikers en natuur.

Voor geïnteresseerde exploitanten is er veel ruimte voor overleg/dialoog en zijn er diverse momenten ingebouwd voor informatievoorziening (startbijeenkomst, schouw, collectieve en individuele dialoogronde). De formele aanbesteding start met het publiceren van de aanbesteding op TenderNed (aanbestedingswebsite www.tenderned.nl) eind maart 2016.

Organisaties/stichtingen die geïnteresseerd zijn in het toekomstbestendig beheren en exploiteren van het IJssportcentrum kunnen contact opnemen met Paul Louwerse, projectleider van de aanbesteding van het IJssportcentrum (p.louwerse@eindhoven.nl).