Organisatie
De organisatie van de gewestelijke langebaan wedstrijden op de Ireen Wüst ijsbaan vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Baancommisie Tilburg (BC-TB).
Een Baancommisie is een commissie van de Gewestelijke Technische Commissie langebaan/kortebaan (GTC lb/kb) De GTC is op haar beurt een commissie van de KNSB Noord Brabant - Limburg - Zeeland en verantwoordelijk voor alle disciplines van het langebaan/kortebaanschaatsen (100 t/m 10.000 m)

De organisatie van de marathonwedstrijden is de verantwoordelijkheid van de GTC-marathon.

Tijdens de activiteiten zal één van de leden van de baancommissie (of een vertegenwoordiger daarvan) aanspreekbaar zijn en indien nodig beslissingen nemen.
Opmerkingen, klachten en suggesties kunnen mondeling maar liefst schriftelijk bij de BC-TB leden worden ingediend en zullen binnen de baancommissie besproken worden.

De samenstelling van de BC-TB is als volgt:
Functie Naam/E-mail
Voorzitter Vacant
Secretaris Godelief Sperber
E-mail:
Vantage & Website Bert Haans
E-mail:
Systeem & Materiaalbeheer Pieter van der Steen
E-mail:
Vantage & GTC Coördinatie Johan Hermans
E-mail:
Jury & Shorttrack Coördinatie Alexander Breij
E-mail:
Marathon Coördinatie Ad Timmermans
E-mail:
ICT en website ondersteuning Broer van Smeden
E-mail:

Op de website kan men inschrijven via de wedstrijdkalender voor de langebaanwedstrijden, vanaf dit seizoen met de nieuwe inschrijfmodule van de KNSB, als de maximale deelnemers aantallen bereikt zijn kan men bij een afmelding voor deze open gekomen plaats weer inschrijven tot op de wedstrijddag 16.00uur.
Afmelden Langebaan kan men alléén via de KNSB mail lukt dit niet, dan tot op de wedstrijddag 16.00 uur naar E-mail: .
Wedstrijduitslagen zullen op internet op de wedstrijdkalender bekend gemaakt worden.

Deelname aan de Marathonwedstrijden kan door middel van het invullen van wedstrijdnummer op het internet met de wedstrijdkalender via de link: "aanmelden".
Om organisatorische reden is deze inschrijving vereist. Inschrijven voor marathonwedstrijden op de wedstrijddag zelf is niet meer mogelijk.
De Inschrijving en afmelding voor de marathon sluit om 16.00 uur op de dag van de wedstrijd.
* Tijden in wedstrijdkalender voor de marathon zijn richttijden. De echte tijden zijn afhankelijk van het moment.

Waar op de site gesproken wordt over rijders, schaatsers, licentiehouders of deelnemers etc. worden zowel mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld.

Buiten de informatie op deze site, gelden alle reglementen die beschreven zijn in het KNSB -reglementenboek.
design: san de man , coding: web-oplosser