Organisatie
De organisatie van de gewestelijke langebaan wedstrijden op de Ireen Wüst ijsbaan vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de Baancommisie Tilburg (BC-TB).
Een Baancommisie is een commissie van de Gewestelijke Technische Commissie langebaan/kortebaan (GTC lb/kb) De GTC is op haar beurt een commissie van de KNSB Noord Brabant - Limburg - Zeeland en verantwoordelijk voor alle disciplines van het langebaan/kortebaanschaatsen (100 t/m 10.000 m)

De organisatie van de marathonwedstrijden is de verantwoordelijkheid van de GTC-marathon.

Tijdens de activiteiten zal één van de leden van de baancommissie (of een vertegenwoordiger daarvan) aanspreekbaar zijn en indien nodig beslissingen nemen.
Opmerkingen, klachten en suggesties kunnen mondeling maar liefst schriftelijk bij de BC-TB leden worden ingediend en zullen binnen de baancommissie besproken worden.

De samenstelling van de BC-TB is als volgt:
Functie Naam/E-mail
Voorzitter Vacant
Secretaris Vacant
E-mail:
Vantage & Website Bert Haans
E-mail:
Systeem & Materiaalbeheer Pieter van der Steen
E-mail:
GTC Langebaan Coördinatie Johan en Joost Hermans
E-mail:
Jury & Shorttrack Coördinatie Alexander Breij
E-mail:
Marathon Coördinatie Broer van Smeden
E-mail:
ICT ondersteuning Erik Agterdenbos en Broer van Smeden
E-mail:

Op deze website kan men inschrijven via de wedstrijdkalender voor de wedstrijden, dit gaat via de inschrijfmodule van de KNSB op inschrijven.schaatsen.nl.
Als de maximale deelnemers aantallen bereikt zijn kan men bij een afmelding voor deze open gekomen plaats weer inschrijven tot op de wedstrijddag 16.00uur.
Afmelden voor wedstrijden kan men alléén via de KNSB mail lukt dit niet, dan tot op de wedstrijddag 16.00 uur naar E-mail: .
Wedstrijduitslagen zullen op internet op de wedstrijdkalender bekend gemaakt worden.

Waar op de site gesproken wordt over rijders, schaatsers, licentiehouders of deelnemers etc. worden zowel mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld.

Buiten de informatie op deze site, gelden alle reglementen die beschreven zijn in het KNSB -reglementenboek.
design: san de man , coding: web-oplosser