update | Baancommissie Tilburg
seizoen 2017-2018
Prijzen wedstijdabonnementen
zijn bekend zie menu
Gewestelijke info
vacature | Vrijwilligers
BC-TB is dringend op zoek naar vrijwiligers, bent u dat. Neem z.s.m contact op met ons Secretariaat
Welkom

Welkom op de site van de Baancommissie Tilburg.

Op deze pagina's presenteren wij u alle informatie met betrekking tot het
wedstrijdschaatsen op de Ireen Wüst baan te Tilburg.

Beste schaatsliefhebbers,

Het wedstrijdseizoen 2017-2018 in voorbereiding.
  • Prijzen wedstijdabonnementen zijn bekend zie menu Gewestelijke info.
  • Denk aan het tijdig verlengen van je licentie en de aanschaf van een wedstrijdabonnement.
  • Het TB-Wedstrijdabonnement voor Gewestelijke rijders/sters loopt via uw vereniging, de buiten gewestelijke rijders/sters kunnen hiervoor contact opnemen met ons secretariaat
  • Het Klassenoverzicht is bijgewerkt voor het nieuw seizoen.
  • De organisatie van de landelijke-, gewestelijke- en club wedstrijden op de Ireen Wüst ijsbaan vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de Baancommisie Tilburg (BC-TB).
  • Dit gebeurd met samenwerking van vele vrijwilligers van de hardrijverenigingen rond Tilburg en vrijwilligers die schaatsen gewoon een mooie sport vinden en een bijdrage willen leveren.
  • Heeft u interesse, informatie hierover kan u vinden in ons menu Vrijwilligers.

Het seizoen 2016-2017 mag zonder meer aangemerkt worden als succesvol.
Er was sprake van een grote varieteit in soort wedstrijden: langebaan (Holland cup 3, kennismakingswedstrijden voor kleine baan jeugd, gewestelijke kampioenschappen, clubkampioenschappen, een studentenwedstrijd en uiteraard de reguliere trainingswedstrijden), Marathon (landelijk, en baan/regio competitie), jeugdmarathon.

Rest ons een groot dankwoord uit te spreken aan alle vrijwilligers met wiens onmisbare hulp de Baancommissie Tilburg dit heeft mogen en kunnen realiseren.
We hopen in het najaar weer een beroep op u te kunnen doen.
Alle rijders veel succes bij de (zomer)trainingen voor het komende seizoen; we zien elkaar weer in oktober!

Bij de wedstrijden op de Ireen Wust IJsbaan.

Voor meer informatie over de baancommissie kunt u zich wenden tot het secretariaat van de BC-TB. (zie Organisatie).

design: san de man , coding: web-oplosser