Langebaanwedstrijden Tilburg

Algemeen

Op de Ireen Wüst ijsbaan zullen in het seizoen verschillende wedstrijden worden gereden, te verdelen in de volgende categorieën.
 • Gewestelijke trainingswedstrijden: Deelname staat open voor abonnementshouders in de aangewezen klassen startgerechtigden.
 • Gewestelijk afstandkampioenschap: Deelname mogelijk als de abonnementshouders voldoen aan de limiet die voor het betreffende kampioenschap gesteld is.
 • Gewestelijk kampioenschap: Deelname mogelijk als de abonnementshouders voldoen aan de limiet die voor het betreffende kampioenschap gesteld is.
 • Landelijke wedstrijd: Deelname op uitnodiging door sectiebestuur.
 • Club wedstrijd: Deelname open voor abonnementhouders organiserende clubs.
 • Clubkampioenschappen: Deelname open voor leden van de organiserende club.
BR/EV of GL Abonnementshouders kunnen bijschrijven tegen betaling van het incidentele gast tarief.

Wedstrijdkalender

De wedstrijdkalender geeft overzicht van de wedstrijden met de afstand combinaties die gereden kunnen / moeten worden.

Aanmelden

Opgave tot deelname aan de langebaanwedstrijden kan alleen geschieden door middel van het invullen van uw licentienummer op het internet met de wedstrijdkalender via de link: "website KNSB". Op de vrijdag om 18.00 ±15 dagen voor de wedstrijddatum gaat inschrijving open.
Op woensdag om 18.00 uur ±4 dagen voorafgaande aan de wedstrijd worden de maximale deelnemers vastgelegd.
Als de maximale deelnemers aantallen bereikt zijn kan men bij een afmelding voor deze open gekomen plaats weer inschrijven tot op de wedstrijddag 16.00uur. Inschrijving op wedstrijddag na sluiting 16.00 uur is niet mogelijk.
Zie inschrijfprocedure.

Afmelden

Afmelden voor de langebaanwedstrijd kan alleen geschieden via de afmeld link in je ontvangen KNSB mail bevestiging tot 16.00uur vóór aanvang van de wedstrijd als de link niet werkt via E-mail: .
Bij het te laat of niet afmelden voor een wedstrijd, ontvangt de rijder een gele kaart.
Dit is een waarschuwing. Dit geldt ook bij het niet helpen bij het opzetten of opruimen van de blokjes en pionnen of het ijs op en af gaan via de buitenring. Overkomt een rijder dit een tweede keer (dus een tweede gele kaart), dan krijgt de rijder een rode kaart en wordt voor een maand uitgesloten van wedstrijden.
Gele kaarten kan men krijgen in Tilburg, Breda, Eindhoven en Geleen, en zijn geldig op alle 4 de kunstijsbanen.

Opzetten en afruimen van wedstrijdbaan

Het opzetten en afruimen van de wedstrijdbaan wordt door de deelnemers uitgevoerd, het gaat om het opzetten en afruimen van blokjes en pionnen. Bekijk de film Instructie blokjes leggen.
Wedstrijdrijders dienen mede hiervoor minimaal 30 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig te zijn. Voor de wedstrijd zal op de startlijst bekend zijn wie belast is met het opzetten van de baan. Het opruimen wordt in het algemeen, aan het voorlaatste kwartet van de wedstrijd toegedeeld.
Het niet meewerken van opzetten en afruimen betekend een gele kaart.

Algemene regels en aanwijzigingen

 • Deelnemers aan de wedstrijden zijn verplicht zelf zorg te dragen voor een witte, rode, gele en blauwe (groen) wedstrijdarmband.
 • De wedstrijdarmband wordt om de rechterarm gedragen. Rijders die zonder armband aan de start verschijnen worden uitgesloten voor de betreffende afstand.
 • De deelnemers dienen op tijd bij de ‘startbank´aanwezig te zijn. Dit is de verantwoordelijkheid van de rijders zelf, men mag zich niet verlaten op de mededelingen van de speaker. Als de deelnemer te laat aan de start verschijnt, zal de rit zonder hem/haar gestart worden.
 • Voor de aanvang van de baanverzorging dient iedereen het ijs te verlaten.
 • Van de rijders wordt verwacht dat zij de blokjes die in de wedstrijdbaan komen weer op hun plaats leggen.
 • Stoor de starter niet tijdens de wedstrijd. Moedig je favorieten aan op redelijke afstand van de starter.
 • In de jurytoren wordt uiterste concentratie vereist en is daarom voorbij de afscheiding niet toegankelijk voor rijders en coaches.
 • Tussentijdse afmeldingen / problemen melden bij scheidsrechter.
 • Houdt de kleedkamers schoon, laat geen rommel achter.
 • Een halfuur na afloop van de wedstrijd moet de kleedkamer schoon en leeg zijn.
 • Bij het niet schoon achter laten van de kleedkamer komen schoonmaakkosten voor rekening van het Gewest en worden doorberekend in het volgende seizoen op de abonnement kosten.

Organisatie

De organisatie is in handen van een organisatieteam.

Vantage-medewerker maakt aan de hand van de inschrijvingen de startlijsten en wedstrijdschema.
De deelnemerslijst is zichtbaar op internet, zodat de rijders kunnen controleren of zij de inschrijfprocedure juist hebben gevolgd, bij juiste inschrijving is je naam zichtbaar in de gekozen afstandcombinatie.
Een half uur voor aanvang wedstrijd komt de startlijst voor de rijders en wedstrijdschema op het publicatiebord te hangen bij de kleedkamers.
De startlijsten voor de clubtrainers Max. 4 stuks per club worden in de jurytoren verstrekt.
Meerdere exemplaren kunnen gekocht worden bij de teamleden (€ 0,15 per exemplaar).

Uitsluiting van wedstrijden

 • Op voorspraak van de tuchtcommissie van de KNSB.
 • Bij onbehoorlijk gedrag.
 • Rijders met een rode kaart.

Clubkampioenschappen

Bij clubkampioenschappen van clubs aangesloten bij het Gewest Noord-Brabant - Limburg - Zeeland kan de apparatuur van de BC-TB geleend worden volgens het gewestelijke reglement mits bediend door geautoriseerde AT en Vantage medewerkers.
design: san de man , coding: web-oplosser