Lange/kortebaan wedstrijden en training

seizoen 2017/2018

IJssportcentrum Eindhoven

 

Baancie Ehv, GTC LB/KB  gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland

januari 2018


 


Inhoudsopgave

1. VOORWOORD *
2. Langebaanwedstrijden *

2.1 Algemeen *
2.2 Organisatie langebaanwedstrijden *
2.3 Inrichten en opruimen van de baan *
2.4 Uitsluiting van wedstrijden *
2.5 Algemene regels en aanwijzingen *
2.6 Het rijden in dubbele paren (kwartetten) *
2.7 Categorie-indeling *
2.8 Klasselimieten seizoen *
2.9 Promotie en degradatieregeling *
2.10 Wedstrijden in Breda, Eindhoven, Geleen en Tilburg *

3. Selectiecriteria voor diverse wedstrijden *

3.1 Gewestelijke Kampioenschappen *
3.2 Selectiecriteria Nationale wedstrijden *
3.3 Plaatsingsschema Regioselectiewedstrijden voor NK Junioren *
3.4 Landelijke Selectiewedtrijden *

4. Trainingen in Eindhoven *

4.1 Toelating tot training in Eindhoven *
4.2 Trainingsgroepen *
4.3 Trainingsavondindeling *
4.4 Inrichting van de baan tijdens de training *
4.5 Enkele verkeers- en gedrags-regels *

4.6 E.H.B.O. diensten tijdens gewestelijke trainingsuren *

5. Langebaanwedstrijden te Eindhoven *

5.1 Algemeen *
5.2 Opgave voor gewestelijke langebaanwedstrijden *
5.3 Afmelden voor langebaanwedstrijden *
5.4 Extra wedstrijdfaciliteiten *

6. Wedstrijd rijden in Eindhoven en andere banen in het Gewest *

6.1. Wedstrijd/trainings abonnement *
6.2. Wedstrijdabonnement *
6.3. Incidentele deelname aan wedstrijden *
6.4. Deelname aan gewestelijke wedstrijden *

7. Organisatie van Lange-/Korte-baan wedstrijden Eindhoven *

7.1 Algemeen *
7.2 Korte taakomschrijving algemene jurytaken *

7.2.1 Commissaris van vertrek *
7.2.2 Handtijdwaarneming *
7.2.3 Handtijdadministratie *
7.2.4 Verzorging *

7.3 De Wedstrijdorganisatie teams *
7.4 AT-bedieners *
7.5 Speakers *
7.6 Starters en scheidsrechters *

8. Clubkampioenschappen Eindhoven *

9. Opleidingen Eindhoven *

10. Buitengewestelijke Langebaanwedstrijden *

10.1 Langebaanwedstrijden in Nederland *
10.2 Buitenlandse langebaanwedstrijden *

11. Enkele belangrijke artikelen uit het reglement van de KNSB *

12. Wedstrijdrooster Lange-/korteBaan Eindhoven *

1. VOORWOORD

Binnen het gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland zijn vier 400 m kunstijsbanen beschikbaar.
Dat zijn de banen in Breda, Eindhoven, Geleen en Tilburg.
De organisatie van de gewestelijke langebaanwedstrijden en trainingen op de kunstijsbanen vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de baancommissies Breda (BC BRE), Eindhoven (BC EVN), Geleen (BC GEL) en Tilburg (BC TIL).
Een baancommissie is een werkcommissie van de Gewestelijke Technische Commissie langebaan/kortebaan (GTC lb/kb).
De GTC lb/kb is op haar beurt een commissie van de KNSB gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland en verantwoordelijk voor alle disciplines van het langebaan/kortebaanschaatsen (100 t/m 10.000 m) zowel op kunst- als natuur-ijsbanen.

Tijdens de activiteiten zal een van de leden van de baancommissie (of een vertegenwoordiger daarvan) aanspreekbaar zijn en indien nodig beslissingen nemen.
Opmerkingen, klachten en suggesties kunnen schriftelijk bij een van de BC leden worden ingediend en zullen binnen de baancommissie worden besproken.

De organisatie van de marathonwedstrijden is de verantwoordelijkheid van de GTC marathon.
Zie voor marathon de marathonhomepages voor Breda, Eindhoven, Geleen en Tilburg hieronder.

De samenstelling van het Gewestelijk Bestuur, de GTC lb/kb, de Baancommissie Eindhoven vindt u als u op de onderstreepte links klikt.  Gew.Bestuur    GTC     BC-Ehv.

Waar in dit document gesproken wordt over rijders, schaatsers, licentiehouders, deelnemers, etc. worden zowel mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld.

De URL van de homepage van de gewestelijke site is: http://www.knsbzuid.nl/
De URL van de homepage van langebaan Breda is: http://www.bcbreda.nl/
De URL van de homepage van langebaan Tilburg is: http://www.knsbzuid.nll/~bc-tilburg/
De URL van de homepage van marathon Breda is: http://www.bcbreda.nl/marathon/
De URL van de homepage van marathon Tilburg is: http://www.knsbzuid.nll/~bc-tilburg/marathon.php

Via de wedstrijdkalender op de gewestelijke website kan men inschrijven voor langebaanwedstrijden in Breda, Eindhoven, Geleen en Tilburg. Men komt dan direct bij de wedstrijd op de landelijke KNSB-website genaamd: https://inschrijven.schaatsen.nl Daar kan men zien of men op de deelnemerslijst terecht gekomen is en men krijgt ook een e-mail ter bevestiging. Op deze e-mail staat een link naar afmelden voor het geval dat men toch niet kan deelnemen. Ook worden de wedstrijduitslagen van Breda, Eindhoven, Geleen en Tilburg in de wedstrijdkalender op de gewestelijke website bekend gemaakt.

2. Langebaanwedstrijden

2.1 Algemeen

Op de kunstijsbanen van ons gewest worden verschillende langebaanwedstrijden georganiseerd, te verdelen in de volgende categorieën:

 1. Landelijke wedstrijden. Deelname op uitnodiging van het Sectie Bestuur.
 2. Regionale (selectie)wedstrijden. Deelname op uitnodiging door de GTC.
 3. Gewestelijke kampioenschappen. Deelname mogelijk als de abonnementshouder voldoet aan de limiet die voor het betreffende kampioenschap gesteld is (zie onder 4.) Inschrijving via inschrijflijsten.
 4. Gewestelijke trainingswedstrijden. Deelname staat open voor abonnementshouders in de
  aangewezen klassen startgerechtigden.
 5. Clubkampioenschappen. Deelname open voor leden van de organiserende club.

2.2 Organisatie langebaanwedstrijden

De organisatie van de wedstrijden is in handen van organisatieteams. De wedstrijdorganisator maakt aan de hand van de inschrijvingen de startlijsten en een wedstrijdschema.
Het organisatieteam publiceert, indien mogelijk, op dinsdag voorafgaande aan de wedstrijd een deelnemerslijst op de website, zodat de rijders kunnen controleren of zij aan de wedstrijd deel kunnen nemen.

2.3 Inrichten en opruimen van de baan

Het markeren van de wedstrijdbaan voor de aanvang van de wedstrijd en het opruimen van de hiervoor gebruikte blokjes na de wedstrijd wordt door de deelnemers uitgevoerd. Wedstrijddeelnemers dienen mede daarom minimaal 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn. Voor de wedstrijd wordt op het publicatiebord aangegeven en/of wordt door de speaker omgeroepen welke deelnemers de bloktjes voor de baanmarkering moeten leggen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wedstrijdplanning.
Met de huidige regels moeten er alleen in de bochten blokjes langs de lijn gelegd worden. De eerste 15 meter met een onderlinge afstand van 0,5 meter en de rest van de bocht met een onderlinge afstand van 2 meter.
Bij het begin van de bocht moet een pyloon met hoogte 20-25 cm geplaatst worden i.p.v. een blokje.
Het opruimen van de blokjes wordt over het algemeen aan het voorlaatste kwartet van de wedstrijd toebedeeld. Niet meewerken betekent een gele kaart (zie "Uitsluiting voor wedstrijden").

2.4 Uitsluiting van wedstrijden

1. Rijders kunnen worden uitgesloten van wedstrijden:

2. Alle of een deel van de rijders van een bepaalde vereniging kunnen uitgesloten worden:

Bij het te laat of niet afmelden voor een wedstrijd, ontvangt de rijder een Gele kaart.
De Gele kaart wordt ook gegeven bij het niet helpen bij het opzetten of opruimen van de blokjes en bank.
Bij onbehoorlijk gedrag wordt, afhankelijk van de ernst van het gedrag, een Gele of Rode kaart uitgedeeld.
Krijgt een rijder voor de tweede keer een Gele kaart, dan krijgt de rijder een Rode kaart.
De Gele kaart is een waarschuwing. De Rode kaart betekent geen wedstrijd rijden gedurende één maand.
Deze regel geldt ook voor leden van gewestelijke ploegen.

2.5 Algemene regels en aanwijzingen

2.6 Het rijden in dubbele paren (kwartetten)

Een kleine bloemlezing uit het reglement (voor de details wordt naar het reglement verwezen):

 1. In die gevallen dat een rijder op het punt staat om een andere rijder in dezelfde baan in te halen hebben beide rijders de verantwoordelijkheid dat het inhalen op een soepele manier kan plaats vinden en dat botsingen worden vermeden. Art. 257 lid 2
  a.   Wanneer een situatie van inhalen staat te gebeuren moet de voorste rijder zijn lijn houden (de
        relatieve positie). Wanneer de rijder naar de buitenkant is gegaan om het inhalen te
        vergemakkelijken, dan moet de rijder in dit deel van de rijbaan blijven tot de inhalende rijder
        hem aan de binnenkant is gepasseerd.
  b.   De inhalende rijder heeft een beter zicht op de situatie en is er voor verantwoordelijk dat een
        botsing wordt vermeden, zolang de voorste rijder zijn relatieve positie in de rijbaan behoudt.
 2. Een rijder die ingehaald is, moet op een afstand van minstens 10 meter blijven van de rijder, die hem passeerde. Indien mogelijk mag de gepasseerde rijder de rijder die hem inhaalde opnieuw passeren zonder deze te hinderen. hij mag echter niet fungeren als gangmaker voor deze rijder. Indien de rijder die wordt ingehaald of de rijder die heeft ingehaald onjuiste handelingen verricht, zal hij worden gediskwalificeerd. Art. 258
 3. Een rijder die uit de binnenbaan komt en naar de buitenbaan moet wisselen, mag de rijder die uit de buitenbaan komt, niet hinderen; ook als deze rijder tot het andere paar uit het gestarte kwartet behoort. De rijder, die de binnenbaan verlaat, is ook verantwoordelijk bij botsingen, tenzij de andere rijder belemmerend handelt.  Art. 257 lid 1
 4. De rijders, die in het tweede paar van een kwartet starten, dienen om de rechterarm de gele band (binnen) of groene/blauwe band (buiten) te dragen. Voor het eerst paar zijn dit de kleuren wit en rood.
  Opmerking: bij "sextetten" draagt het derde paar van het sextet een witte en gele band of een rode
                  en groene band.

2.7 Categorie-indeling

De rijders worden in leeftijdscategorieën ingedeeld en wel als't volgt:

Categorie Leeftijden Subcategorieën t.b.v. Master circuit
Pupillen F jonger dan 8 jaar

Senioren B

30 t/m 38 jaar
Pupillen E 8 jaar Masters A 39 t/m 43 jaar
Pupillen D 9 jaar Masters B 44 t/m 48 jaar
Pupillen C 10 jaar Masters C 49 t/m 53 jaar
Pupillen B 11 jaar Masters D 54 t/m 58 jaar
Pupillen A 12 jaar Masters E 59 t/m 63 jaar
Junioren C 13 en 14 jaar Masters F 64 t/m 68 jaar
Junioren B 15 en 16 jaar Masters G 69 t/m 73 jaar
Junioren A 17 en 18 jaar Masters H 74 t/m 78 jaar
Neosenioren 19, 20, 21 en 22 jaar Masters I 79 t/m 83 jaar
Senioren 23 t/m 38 jaar Masters J 84 jaar en ouder
Masters 39 jaar en ouder    

Bij deze indeling wordt gekeken naar de leeftijd die men op 1 juli (begin van het schaatsseizoen) heeft.
Zie ook de lijst met categorieën en geboortedata van dit seizoen.

2.8 Klasselimieten

Alle rijders starten bij de aanvang van het seizoen in die klasse, waarvoor zij naar hun huidige leeftijdscategorie en de geldende klassenindeling het afgelopen seizoen de bijbehorende limiettijd hebben gereden.
Wanneer men door zijn leeftijd van categorie verandert (bijv. Jun C naar Jun B), kan men maximaal 1 klasse teruggezet worden.
Rijders die nog geen wedstrijden hebben gereden, starten in klasse 7.
Gedurende het seizoen kunnen mogelijk limiettijden voor de klassen aangepast worden om een betere verdeling van de rijders over de wedstrijdavonden te krijgen.
Voor de klassenindeling gelden de limiettijden per afstand die gereden moeten zijn in Breda, Eindhoven, Geleen of Tilburg. Men zit in de klasse als de limiet gehaald is. Zie de klassenlimieten.
Opmerking: Voor de rijders van Eindhoven en Geleen worden momenteel geen klassen bijgehouden.
                  Bij aanmelding voor een Gewestelijk Kampioenschap wordt dan gekeken of men de limiettijd van de
                  benodigde klasse gehaald heeft.

2.9 Promotie en degradatieregeling

Promoties: Promoties gaan onmiddellijk in, dus men kan in principe direct deelnemen aan een wedstrijd in het daaropvolgende weekend voor de nieuwe klasse, mits men zich reeds als bijschrijver opgegeven heeft!      
Degradaties: Men degradeert niet in het lopende seizoen. Voor de start van een nieuw seizoen worden de klassenlimieten vastgesteld en de rijders overeenkomstig in de klassen ingedeeld.
Zoals hierboven vermeld staat worden in Eindhoven en Geleen geen klassen bijgehouden en de klassen worden niet voor het inschrijven voor wedstrijden gebruikt. Men kan de klasse nodig hebben voor Breda of Tilburg.

2.10 Wedstrijden in Breda, Eindhoven, Geleen en Tilburg

Wedstrijden op de vier banen in het gewest die gehouden worden onder auspiciën van de GTC zijn toegankelijk voor licentiehouders die een licentie en een abonnement hebben voor de betreffende baan.
Zie ook hoofdstuk 6 "Wedstrijdrijden in Eindhoven en andere banen in het Gewest".
De wedstrijdkalender en nadere instructies voor deelname en afmelding worden gepubliceerd op internet op http://inschrijven.schaatsen.nl/#/wedstrijden . Daar kiest men de gewenste ijsbaan voor wedstrijdinformatie.

3. Selectiecriteria voor diverse wedstrijden

3.1 Gewestelijke Kampioenschappen

Inschrijvingen voor Gewestelijke Afstands Kampioenschappen (GAK's) en Gewestelijke Kampioenschappen (GK’s) is mogelijk door via de website tijdig aan te melden.
Deelnemers aan de overige wedstrijden (bijv. gewestvertegenwoordigende wedstrijden zoals Gruno Bokaal en Residentie Cup) worden door de GTC aangewezen.

De selectiecriteria voor deelname aan GAK's of Gewestelijke Kampioenschappen zijn hieronder gegeven. Bovendien zijn vereist een licentie en een wedstrijd/trainingsabonnement, de Nederlandse nationaliteit en dient de rijder woonachtig te zijn in het gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland. De selectietijd dient in het seizoen doch minimaal 1 week van tevoren gereden te zijn in Breda, Eindhoven, Geleen of Tilburg.
De GTC behoudt het recht de selectiecriteria aan te passen vanwege bijzondere omstandigheden. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt en op de borden gepubliceerd.
Als na het opstellen van het wedstrijdschema blijkt, dat meer rijders aan het kampioenschap deel kunnen nemen dan wordt de limiet verruimt. Er zal echter ook een bovengrens aan de limieten gesteld worden.
Dit seizoen worden een aantal Afstandskampioenschappen gecombineerd met een Gewestelijke Kampioenschap.
Het GAK 500m en 1000m wordt gecombineerd met het GK Sprint en de deelnemers van het GK Sprint zijn ook deelnemer aan het GAK 500m en 1000m.

Bekijk voor alle details de Regeling Gewestelijke Kampioenschappen 2017-2018

3.2 Selectiecriteria Nationale wedstrijden

De criteria en procedures voor deelname aan nationale wedstrijden worden vastgesteld door het sectiebestuur Langebaan en het sectiebestuur Kortebaan. Deze worden gepubliceerd op de website van de KNSB.  https://www.knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/.

Voor de landelijke selectieprocedures wordt de Vantage-lijst gebruikt met tijden die gereden zijn op de Nederlandse of Europesche kunstijsbanen. In de selectieprocedures wordt aangegeven welke tijden van toepassing zijn en voor welke datum de tijden gerealiseerd moeten zijn.

3.3 Plaatsingsschema Regioselectiewedstrijden voor NK Junioren

Er is een nieuwe regeling gekomen met ingang van seizoen 2013-2014. De regeling met Regiopunten is vervallen. Om in aanmerking te komen voor de Regioselectiewedstrijden voor het NK Junioren en Neo Senioren moet men, ook dit seizoen, zich qualificeren via het Gewestelijk Kampioenschap Allround van het eigen Gewest.

Kijk voor de informatie betreffende de Regiowedstrijden de wedstrijdkalender op de website van Regio ZuidWest http://www.knsbzuidwest.nl/.

3.4 Landelijke Selectiewedstrijden

Landelijke Selectiewedstrijden zijn wedstrijden om je te kwalificeren voor een Nederlands Kampioenschap.
Afhankelijk van het kampioenschap kan men via de Vantagelijst toegelaten worden voor deelname aan de Landelijke Selectiewedstrijd of men moet zich via de Regioselectiewedstrijd kwalificeren voor de Landelijke Selectiewedstrijd. In geval van een Regioselectiewedstrijd worden de beste rijders uit het eindklassement rechtstreeks toegelaten op het NK en een aantal van de daarop volgenden in het klassement moeten zich eerst nog op de Landelijke Selectiewedstrijd bewijzen. De aantallen rijders die tot de NK's en de weg waarlangs wordt bepaald door het Sectie Bestuur Langebaan/Kortebaan voor de Langebaan, Kortebaan en Supersprint kampioenschappen.
Voor Langebaan en Supersprint kan men deze informatie vinden op de website van de KNSB via URL: https://www.knsb.nl/langebaan-kortebaan/selectieprocedure/.

4. Trainingen in Eindhoven

De algemene gewestelijke trainingen in Eindhoven vinden wekelijks plaats op dinsdag en donderdag van 18.30-19.45 uur. Op 24, 26 en 31 december en 2 januari is de ijsbaan gesloten en kunnen er dus ook geen trainingen plaatsvinden. Als er een dinsdagtraining vervalt kunnen rijders met een dinsdagabonnement op donderdag trainen en omgekeerd.

4.1 Toelating tot training in Eindhoven

De toegangscontrole in Eindhoven wordt uitgevoerd bij de kleine kassa. Tot de training worden toegelaten alle rijders met een geldig abonnement voor de betreffende trainingstijd. Trainers, die training komen geven, hebben alleen toegang met een geldig trainersabonnement.

Het abonnement dient altijd aan de controle getoond te worden. Indien geen abonnement getoond kan worden, wordt bij de eerste keer gewaarschuwd. Echter bij herhaling kan tot de dweilpauze geen training gevolgd worden. De rijder of rijdster laat zijn of haar schaatsen achter bij de controle.

Bij verlies van het abonnement kan een duplicaat aangevraagd worden bij de voorzitter van de baancommissie  voor een bedrag van Euro 5,00.

4.2 Trainingsgroepen

Alle trainingen dienen te geschieden in groepsverband onder leiding van een trainer/ trainster van de vereniging waar men lid van is of onder leiding van een trainer/trainster van een gewestelijke ploeg als men lid van die ploeg is. Individueel trainen wordt niet toegestaan.

Tijdens de gewestelijke trainingen zijn vier belangengroepen te onderscheiden, die alle vier optimaal moeten kunnen trainen:

 1. Beginnende en gevorderde schaatsers zonder wedstrijdinteresse
 2. Beginnende en gevorderde schaatsers met wedstrijdinteresse.
 3. De selectie en zeer gevorderde schaatsers.
 4. Marathonrijders.

Een goede discipline wordt verlangd van deze vier groepen.

4.3 Trainingsavondindeling

De warming-up kan reeds een half uur voor de ijstraining buiten het ijs aanvangen.
Voor de baanverzorging begint dienen alle rijders van het ijs te gaan. Het is een taak van de trainers ervoor te zorgen dat hun trainingsgroep het ijs verlaten heeft voor de baanverzorging begint en ook als het trainingsuur afgelopen is. Gebeurt dit niet, dan kan uitsluiting van de training volgen voor de gehele groep. Aanwijzingen van de baancommissie of het ijsbaanpersoneel dienen altijd opgevolgd te worden.

4.4 Inrichting van de baan tijdens de training

De paragraaf over inrichting van de baan als er heel veel rijders trainen is vervallen!

4.5 Enkele verkeers- en gedrags-regels

Tijdens de training van 18:30 - 19:45 uur

4.6 E.H.B.O. diensten tijdens gewestelijke trainingsuren

Tijdens trainingen moeten er een of meer E.H.B.O.-ers en/of B.H.V-ers aanwezig zijn die deskundige hulp kunnen verlenen bij onverhoopte ongelukken tijdens de training.

Verenigingen geven aan het begin van het nieuwe seizoen aan bij de baancommissie als de bij de baancommissie bekende hulpverleners deze dienst niet langer vervullen. Waar mogelijk zorgen ze voor vervanging. Een lijst met namen van EHBO-ers die op de trainingsuren van dinsdag of donderdag aanwezig zijn hangt op het prikbord naast de kleedkamer van de heren

Bij ernstige letsel dient altijd de EHBO van de ijsbaan ingeschakeld te worden. Deze instantie regelt indien nodig ook de noodoproep.

5. Langebaanwedstrijden te Eindhoven

5.1 Algemeen

Op IJssportcentrum Eindhoven worden verschillende langebaanwedstrijden georganiseerd, te verdelen in de volgende categorieën:

 1. Landelijke wedstrijden. Deelname op uitnodiging van het Sectie Bestuur.
 2. Regionale (selectie)wedstrijden. Deelname op uitnodiging van de gezamenlijke GTC´s van de
  Regio. De uitgenodigde rijders moeten hun deelname bevestigen via de website van de Regio
  http://www.knsbzuidwest.nl voordat zij definitief op de startlijst geplaatst worden.
 3. Gewestelijke kampioenschappen. Deelname mogelijk als de abonnementshouder voldoet aan delimiet die voor het betreffende kampioenschap gesteld is (zie onder 3.) Inschrijving via inschrijven.schaatsen.nl website van de KNSB.
 4. Gewestelijke trainingswedstrijden. Deelname staat open voor abonnementshouders in de aangewezen klassen startgerechtigden. Rijders uit andere klassen dan de startgerechtigden kunnen ook inschrijven (bijschrijven), bij voldoende tijd zal (een deel van) deze groep ook kunnen deelnemen (loting). Inschrijving via inschrijfsysteem op website.
 5. Clubkampioenschappen. Mogelijkheden tot deelname wordt door de organiserende clubs bepaald. Ook bij deze wedstrijden moet een officiele scheidsrechter de wedstrijd leiden en een officiele starter moet de rijders starten om de resultaten in de landelijke Vantagelijst te mogen zetten.

De eerste 4 genoemde wedstrijden vallen onder supervisie van de GTC en de Baancommissies. Van alle 5 genoemde wedstrijden behoren de resultaten, via de systeembeheerder, naar het bondsbureau van de KNSB gestuurd te worden voor de landelijke Vantage-lijst.

Actuele informatie over de gewestelijke wedstrijden (genoemd onder 3) wordt gepubliceerd op het mededelingenbord van de baancommissie in de gang bij de kleedkamers en op de website van de baancommissie. Er wordt vermeld welke wedstrijden wanneer worden gehouden en wie daaraan kunnen deelnemen.
Informatie over de wedstrijden genoemd onder 1 t/m 2 wordt gepubliceerd op het mededelingenbord van de GTC en wordt tevens op de website knsbzuid.nl vermeld.

In het algemeen worden de wedstrijden zaterdag in het weekend gehouden en nog op een enkele zondag..

Op zaterdagavond: 18:45 - 20:15 uur of 18:45 - 20:45 uur.
Op zondagavond :  18:45 - 20:15 uur.

5.2 Opgave voor gewestelijke lange-kortebaanwedstrijden

Opgave tot deelname aan de langebaanwedstrijden kan alleen geschieden door middel van invullen van relatienummer en het selecteren van de te rijden afstanden via de landelijke schaatswebsite https://inschrijven.schaatsen.nl. Men kan hiervoor de link in het wedstrijdrooster van de baan gebruiken.
De
inschrijving wordt op vrijdag, 15 dagen voorafgaand aan het wedstrijdweekend, geopend en wordt om 16:00 uur op de dag van de wedstrijd gesloten.

5.3 Afmelden voor lange-kortebaanwedstrijden

Afmelden kan tot 16:00 uur op de dag van de wedstrijd via de link die in de inschrijfbevestigingsmail vermeld is.
Bij voorkeur zo vroeg mogelijk, een aantal dagen voor de wedstrijd, afmelden als je weet dat je niet gaat deelnemen want dan kan de organisatie daar tijdig rekening mee houden en een andere rijder in de wedstrijd plaatsen.

Te laat of niet afmelden betekent een gele kaart (zie "Uitsluiting voor wedstrijden"). Deze kunnen "verdiend" worden in Breda, Eindhoven, Geleen en Tilburg en zijn zowel geldig in Breda, Eindhoven, Geleen en Tilburg.

5.4 Extra wedstrijdfaciliteiten

Nu het zo rustig is met de wedstrijden zijn extra wedstrijdfaciliteiten in Eindhoven overbodig.

6. Wedstrijdrijden in Eindhoven en andere banen in het Gewest

6.1. Wedstrijd/trainings abonnement
De rijders die wedstrijd willen rijden in Eindhoven en ook in Eindhoven willen deelnemen aan de gewestelijke
trainingen
kunnen het beste een gecombineerd trainings/wedstrijdabonnement nemen.
We onderscheiden het basisabonnement voor 1 trainingsperiode+wedstrijden en het duo abonnement voor
2 trainingsperioden+wedstrijden. In plaats van Eindhoven mag men ook Geleen, Breda of Tilburg lezen want daar gelden dezelfde regels zij het dat Breda meer trainingsperioden kent.
Zie de tarievenlijst voor de abonnementstarieven.

6.2. Wedstrijdabonnement
Wedstrijdabonnement Eindhoven voor gewestelijke en buitengewestelijke rijders
geeft rijders, die niet
trainen op de gewestelijke trainingen in Eindhoven de mogelijkheid om in de weekenden in Eindhoven hun
trainingswedstrijden te rijden. In plaats van Eindhoven mag men ook Geleen, Breda of Tilburg lezen.
De prijsverschillen komen door de verschillen in de ijshuur, wedstrijdprogramma, organisatiekosten, enz.
Bovenstaande geldt bij voorbeeld voor rijders met Utrecht als thuisbaan, die in Eindhoven hun
trainingswedstrijden willen rijden, maar ook voor rijders die bij hun vereniging trainen en in Eindhoven
hun trainingswedstrijden willen rijden. Zie de tarievenlijst voor de abonnementstarieven.
Deze tarieven gelden niet voor leden van commerciële ploegen, hiervoor gelden speciale regels, neem
hiervoor contact op met de voorzitter en/of penningmeester van het Gewestelijke Bestuur.

6.3. Incidentele deelname aan wedstrijden
Incidentele deelname aan de wedstrijden in Eindhoven en de andere banen in het gewest is ook mogelijk.
Men schrijf in via https://inschrijven.schaatsen.nl en men betaald bij het inschrijven via een online betaaldienst.
Zie de gasttarieven voor de kosten van incidentele deelname aan wedstrijden.
Incidentele deelname aan de wedstrijden is alleen mogelijke als er startplaatsen vrij blijven.
De abonnementhouders worden eerst in de wedstrijd ingedeeld voor de rijders die incidenteel willen
deelnemen.

Het is tegen betaling mogelijk om, als het een keertje beter uitkomt, aan trainingswedstrijden op een andere baan in het Gewest deel te nemen dan waar men een abonnement voor heeft afgenomen. Men kiest voor het begin van het seizoen voor een baan en daar kan men het gehele seizoen zonder verdere kosten dan het abonnement deelnemen. Wil men toch op een andere baan deelnemen kan dat alleen op basis van incidentele deelname, zie paragraaf 6.3 hierboven.

De kosten 2e of extra wedstrijdabonnement volgens tarievenlijst.

6.4. Deelname aan gewestelijke wedstrijden
Voor het deelnemen aan een Gewestelijk AfstandsKampioenschap of Allround Kampioenschap op een andere baan in het Gewest behoeft men geen 2e wedstrijdabonnement aan te schaffen en hoeft men niet voor incidentele deelname te betalen.

7. Organisatie van Lange-/Kortebaan wedstrijden Eindhoven

7.1 Algemeen

Voor een goed verloop van de trainingswedstrijden, gewestelijke afstandskampioenschappen en gewestelijke kampioenschappen is het absoluut noodzakelijk, dat steeds een voltallige jury aanwezig is. Iedere vereniging heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen, dat de nodige juryleden aanwezig zijn en goed ingelicht zijn betreffende hun taak. Zonder een goede jury of met onvolledige jury kunnen de wedstrijden geen doorgang vinden!!

De volgende juryleden zijn minimaal per wedstrijd nodig:

a.   scheidsrechter
b.   starter
c.   speaker
d.   Vantage-bediening
e.   AT-bediening
f.   2 E.H.B.O.-ers of B.H.V.-ers
--------------------------------------
g.   1 jurylid als commissaris van vertrek
h.   4 juryleden voor de handtijden
i.    1 jurylid voor de verzorging koffie en thee e.d.

Extra benodigde juryleden voor belangrijke wedstrijden als GK, GAK, Landelijke Sel. en Regiowedstrijden.

j.    2e scheidsrechter
k.   2e starter
---------------------------------------
l.    2e jurylid als commissaris van vertrek
m.  2 bochtencommissarissen
n.   1 kruisingscontroleur
o.   1 lijncommissaris
p.   2 extra juryleden voor de handtijden

De juryleden genoemd onder a t/m f worden door de BC ingedeeld waaronder 2 E.H.B.O.-ers.
Voor de overige taken worden de verenigingen door de BC aangewezen, waarbij verenigingen met veel abonnementhouders vaker aan de beurt zijn dan verenigingen met minder abonnementhouders.
Voor GK, GAK, Landelijke Selectie en Regio wedstrijden worden meer juryleden van de vereniging gevraagd.
De BC zorgt voor een 2e scheidsrechter en een 2e starter.

De clubs dragen zorg voor het instrueren van hun juryleden zodat ze op hun taak zijn voorbereid.
Daarbij stimuleren de clubs hun leden om een jurycursus te volgen.

7.2 Korte taakomschrijving algemene jurytaken

Voor alle juryleden geldt, dat zij minimaal een 30 minuten van te voren aanwezig moeten zijn. Indien niet exact bekend is, wat je taak is, zorg dat je dan langer van te voren aanwezig bent!

7.2.1 Commissaris van vertrek

Nabij de startlijn, aan de binnenzijde van de baan bevindt zich de commissaris van vertrek met de startlijst. Hij/zij roept de rijders op en geeft aanwijzingen aan de rijders met betrekking tot de ritvolgorde, het dragen van de juiste armband, het plaatsnemen in de goede baan en de volgorde in het kwartet bij kwartetstarts.
1e paar: wit voor de binnenbaan - rood voor de buitenbaan
2e paar: geel voor de binnenbaan - groen of blauw voor de buitenbaan
In Eindhoven worden alle afstanden, dus ook de 100m, 300m en 500m, in kwartetten verreden.
Bij korte afstanden (100 m, 300 m en 500 m) en wedstrijden met pupillen dienen twee personen bij de bank te staan voor het vlotte verloop van de wedstrijden!!
De commissaris van vertrek heeft een telefoon, waarmee hij in contact kan komen met de juryruimte of de scheidsrechter(s). De gebruiksaanwijzing hangt aan de binnenzijde van de deur van de kast waarin de telefoons liggen (boven in de jurytoren).

7.2.2 Handtijdopneming

Met behulp van de aanwezige stopwatches de tijd opnemen van de rijders en deze tijd doorgeven aan de handtijdadministratie of zelf administreren afhankelijk van de afspraak. Gebruik stopwatch: tijd starten op het moment dat de lichtflits van het startpistool opgemerkt wordt en de tijd stoppen als de punt van de schaats de finishlijn passeert. Iedere stopwatch kan de tijd van twee rijders opnemen. De tijden worden opgenomen en genoteerd in honderdsten van een seconde.
De handtijdwaarneming geschiedt door 4 of 6 personen, waarbij in twee/drietallen gewerkt wordt. Voor de wedstrijd worden afspraken gemaakt welk koppel wit/rood klokt en welk koppel geel/groen. Elk twee/drietal klokt één koppel van het kwartet dat rijdt. Iedere handtijdwaarnemer klokt beide rijders uit een koppel met 1 stopwatch.
De officiële reglementen voor handtijdwaarneming en handtijdadministratie zijn na te lezen in artikel 250  van de internationale reglementen, hoofdstuk 11 van dit boekje.

7.2.3 Handtijdadministratie

Verzamelen van de handtijden op de startlijst, zodat deze tijden gebruikt kunnen worden om de automatisch opgenomen tijd te controleren of gebruikt kunnen worden bij falen van de automatische tijdwaarneming. Alle opgenomen tijden dienen genoteerd te worden!! Controleren of de snelste tijd bij de eerst aankomende rijder geplaatst wordt.
Aangeven wie de ritwinnaar is door W(it), R(ood), G(eel), B(lauw). De handtijden worden aan de Vantage-medewerker gegeven, zodat deze vergeleken kunnen worden met de automatisch opgenomen tijden. Op de startlijst worden de namen van de klokkers genoteerd.

7.2.4 Verzorging van koffie en thee

Koffie en/of thee zetten voor de aanwezige juryleden met de aanwezige apparatuur in de keukenkastjes. De sleutels voor het linker- en rechterkeukenkastje zijn te vinden in de computerkast boven in de juryruimte. De sleutel van het keukenkastje (tweede van links) is te vinden in het rechterkeukenkastje. Na afloop alles opgeruimd (afwassen kopjes, schoonmaken aanrecht, (thee)doeken over verwarming hangen en afsluiten kastjes) achterlaten. De koffie en/of thee is bestemd voor juryleden en coaches, dus niet voor rijders en toeschouwers.

7.3 De Wedstrijdorganisatie teams

De wedstrijdorganisatie berust per weekend bij een van de organisatieteams.
Het organisatieteam bestaat uit één of twee personen, die zorg dragen voor het maken en verspreiden van de startlijsten, het verwerken van de gereden tijden, het versturen van de gegevens per e-mail naar de systeembeheerder en het maken van een protocol bij een GAK en bij een GK.

Taakomschrijving:
Het organisatieteam maakt aan de hand van de inschrijflijsten het wedstrijdprogramma en startlijsten op met behulp van de Vantage Manager. De inschrijving wordt om 16:00 uur op de dag van de wedstrijd gesloten. Nadien kan er niet meer ingeschreven worden voor de wedstrijden! Ook tot 16:00 uur op de dag van de wedstrijd kunnen rijders zich afmelden. Daarna worden de startlijsten gemaakt volgens lotingregels.
Als na de loting er toch afmeldingen komen wordt de startlijst in principe niet meer aangepast. Dit i.v.m. met gebrek aan tijd in de voorbereiding ban de wedstrijd. (Dus ook niet meer gedurende de wedstrijd!!).
Hierdoor kan het voorkomen, dat er een aantal ritten met slechts 1 rijder gereden wordt.
Bij het maken van de startlijsten wordt rekening gehouden met dweilperiodes (om de 25-35 minuten).

Voor aanvang van de wedstrijden vult het team een protocol in m.b.t. de oplevering van de baan (tijd, kwaliteit etc.)
Uitprinten van de startlijsten voor de jury (10 stuks) en clubs (20 stuks). De startlijst voor de rijders dient een half uur voor aanvang van de wedstrijden op het prikbord in de gang bij de kleedkamers te hangen.
Problemen en te late afmeldingen etc. worden op het rapportageformulier ingevuld.
Aan het einde van de avond vult het wedstrijdteam de rapportageformulieren zo volledig mogelijk in (lege formulieren liggen in de kast). Het rapportageformulier wordt in de Vantage-kast gelegd. Belangrijke mededelingen worden ook gelijk doorgegeven met het terugsturen van het wedstrijdbestand.
Indien goederen (zoals papier, toner, koffie e.d.) niet meer voldoende aanwezig zijn, dan dient dit ook op het rapportageformulier vermeld te worden (en doorgegeven), zodat voor aanvulling gezorgd kan worden.
De organisatieteams dienen 1 uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig te zijn voor het verwerken van de laatste gegevens en voor het op tijd verspreiden van de startlijsten.
Bij trainingswedstrijden is het voldoende als één organisatieteamlid aanwezig is, bij alle andere wedstrijden dienen twee organisatieteamleden aanwezig te zijn. Van de leden van de organisatieteams wordt verwacht, dat zij de regels t.a.v. lotingprocedures en opmaken van uitslagen van toernooien kennen.
De leden van de wedstrijdorganisatieteams krijgen een brochure met de richtlijnen voor de wedstrijdorganisatie. De instructies voor de Vantage Manager worden gegeven door een ervaren Vantage-medewerker.

7.4 AT-bedieners

Diegenen die de Automatische Tijdopnemingsysteem (AT) bedienen, krijgen de Vantage-wedstrijddata via de computerlink van de wedstrijdorganisatieteamleden. Gedurende de wedstrijd worden zij bijgestaan (indien nodig) door de leden van het wedstrijdorganisatieteam. Diegene die de AT bedient, zorgt dat de tijdopnemers op het ijs geplaatst wordt, evenals het rondebord. Gedurende de wedstrijd zorgt de AT-bediener voor het registreren van de automatisch opgenomen tijden. De geprintte uitslagen worden aan de wedstrijdorganisatieteamleden gegeven voor verwerking. Na afloop van de wedstrijd wordt alle apparatuur terug in de jurytoren geplaatst op de aangegeven plaatsen, en aan de laders. De AT-bedieners dienen een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn om de apparatuur te plaatsen en voorbereidingen te treffen.
De instructie voor de AT-bedieners in Eindhoven vindt plaats door een ervaren AT-bediener. Er is ook een uitgebreide handleiding te verkrijgen.

7.5 Speakers

De speaker is de aangewezen persoon voor het omroepen van de tijden gedurende de wedstrijd. De speaker dient een half uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn en dient er voor te zorgen, dat de baan op tijd verlaten wordt op het zaterdagavondinrijden. Hij/zij roept de rijders op voor het opzetten/opruimen van baan (blokjes en bank). Hij/zij draagt zorg voor het op tijd oproepen van de rijders naar de start (ritnummers noemen), het omroepen van dweilperiodes en het doorgeven van mededelingen van de scheidsrechter. De speaker beperkt zich tot de noodzakelijke berichten. Gedurende de startprocedure moet het stil zijn en mogen geen berichten doorgegeven worden.
Tijdens de wedstrijd belt de speaker op verzoek van de scheidsrechter de ijsmeester voor een baanverzorging.

7.6 Starters en scheidsrechters

Starters en scheidsrechters zijn aangewezen personen die voor hun functie een opleiding hebben gekregen. De starter maakt gebruik van de startapparatuur die in de kast onder in de jurytoren opgeborgen is. Na de wedstrijd wordt de startapparatuur weer op dezelfde plaats opgeborgen en, waar nodig, op de laadapparatuur aangesloten.
Klachten betreffende de wedstrijd/loting/dweilperiodes e.d. kunnen bij de scheidsrechter gemeld worden. Hiervoor kan men niet in de juryruimte terecht !!! Ook voor uitslagen en tussentijden van gereden wedstrijden kan men niet in de juryruimte terecht.
De scheidsrechter maakt afspraken met de ijsmeester m.b.t. het dweilschema. Aan het begin van de avond krijgt de ijsmeester een voorlopig dweilschema, dat gemaakt is door het Vantage-team, in overleg met de scheidsrechter. De scheidsrechter vult aan het einde van de avond een rapportageformulier in.

8. Clubkampioenschappen Eindhoven

Voor het verrijden van clubkampioenschappen zijn 2 avonden beschikbaar als alle clubs hiervan gebruik maken. De Baancommissie deelt -op basis van het aantal abonnementhouders van het voorgaande seizoen- de clubs in die gezamenlijk op 1 avond hun clubkampioenschap houden. De clubs betalen de ijshuur aan de penningmeester van het Gewest. Eventuele uitloop dienen zij zelf aan te vragen bij de ijsbaan. Inschrijving en organisatie wordt door de clubs onderling geregeld. Aangezien deze wedstrijden niet onder de verantwoordelijkheid van de GTC en BC vallen, mogen ook rijders zonder licentie hieraan deelnemen.

De niet licentiehouders krijgen voor clubkampioenschappen een nummer als relatienummer om zodoende toch door de Vantage wedstrijdadministratie opgenomen te kunnen worden.

Bij clubkampioenschappen van clubs aangesloten bij het gewest Noord Brabant-Limburg-Zeeland kan de apparatuur van de BC Eindhoven kosteloos geleend worden. Ook kopiëren van startlijsten alsmede uitslagenlijsten zijn kosteloos. Men kan gebruik maken van koffie, thee, koekjes, suiker, melk etc. Kosten hiervoor zijn Euro 5,- per avond (ongeacht de lengte van de avond). Dit echter van te voren melden bij de baancommissie zodat men kan zorgen voor voldoende voorraad.

Als een club wil dat de tijden verreden bij clubkampioenschappen in de landelijke Vantage-lijst vermeld worden, dan dienen de juryleden gediplomeerd dan wel zeer ervaren te zijn. Dubbelfuncties (bijvoorbeeld deelnemer en scheidsrechter) zijn dan uiteraard niet toegestaan. De data van de wedstrijd moeten z.s.m. doorgestuurd worden naar de systeembeheerder.

Ook de handtijdlijsten en uitdraai van de AT moet naar de systeembeheerder gestuurd worden of in zijn postvakje gelegd worden.

9. Opleidingen Eindhoven

Opleidingen op locatie voor juryleden worden verzorgd door de KNSB als binnen een gewest voldoende belangstelling is. Men dient zich zelf via de knsbsite op te geven.
De opleiding voor Vantage-medewerker en ET-bediener wordt door de baancommissie georganiseerd.

10. Buitengewestelijke Langebaanwedstrijden

Wedstrijden die niet door en onder verantwoording van de gewestelijke technische commissie georganiseerd worden buiten het gewest worden beschouwd als buitengewestelijke wedstrijden.

De buitengewestelijke wedstrijden worden in twee categorieën verdeeld :

10.1 Langebaanwedstrijden in Nederland

De buitengewestelijke wedstrijden in Nederland moeten, om in Vantage opgenomen te worden, voldoen aan de volgende regels:

Regels deelname langebaan wedstrijden

Logorechten
Volgens het reglement dienen alle licentiehouders (m/v), die aan nationale en internationale wedstrijden deelnemen, uitgezonderd die van de erkende merkenteams met een A- en een B-licentie, die sponsorlogo’s op wedstrijdpak en presentatiekleding wensen aan te brengen een zogenoemde “Sponsorverklaring” in te dienen en de kleding inclusief de aan te brengen sponsorlogo’s ter goedkeuring aan te bieden aan de sector wedstrijdorganisatie van het Bondsbureau. Indien geen sponsorverklaring is ingediend of het wedstrijdpak niet is goedgekeurd, zullen scheidsrechters en juryleden handelen overeenkomstig het reglement. De licentiehouder (m/v) dient de logo’s voor de start af te plakken en krijgt een waarschuwing.
Zie voor details ook het Reglement-Sponsoring-en-reclame-KNSB

Binnenlandse wedstrijden
1. Wedstrijden die voorkomen op de nationale, gewestelijke of baanwedstrijdkalender, worden rechtstreeks
    door de systeembeheerder van de desbetreffende baan verwerkt.
2. Clubwedstrijden of andere wedstrijden die niet op bovengenoemde kalenders voorkomen moeten voldoen
   aan dezelfde voorwaarden die gesteld worden in het onderstaand stuk genaamd: doorschrijven
   gastwedstrijden punt 5.
3. Alleen van wedstrijden waarbij E.T. is gebruikt, zullen de tijden worden opgenomen in Vantage. Indien er een
    storing optreedt in het Electronisch tijdopnemingsysteem, zal er volgens de daartoe geldende regels
    worden gehandeld (handtijd in honderdsten + 0.20 )
    Zie hiervoor art. 250 en 251 van het Internationaal reglement hardrijden.

Doorschrijven gastwedstrijden naar het Vantage-systeem
1. Clubwedstrijden die elders worden verreden (bv. in Heerenveen) kunnen alleen worden verwerkt bij de baan
    waar de organiserende club onder valt.
2. Voor wedstrijden waar meerdere verenigingen aan deelnemen is uiteindelijk één vereniging verantwoordelijk
    voor de juiste afwikkeling van de wedstrijd.
3. De wedstrijd moet vooraf zijn aangemeld bij het gewest en/of de systeembeheerder van de baan waar de
    organiserende club zijn domicilie heeft. Het aanmeldingstraject kan per gewest verschillen.
    Informatie kunt u opvragen bij uw baansysteembeheerder.
4. De verwerking vindt plaats op het Bondsbureau.
5. Starter en scheidsrechter moeten tenminste certificaat C bezitten. Er moet E.T. zijn gebruikt. Verder moet
    men na de wedstrijd het volgende kunnen overleggen: wedstrijdprotocol; jurylijst; een handgeschreven
    ET-lijst en 4 keer tijdlijsten van handtijdjury.

10.2 Buitenlandse langebaanwedstrijden.

Opnemen van tijden van licentiehouders in het Vantage-systeem
Buitenlandse wedstrijden
1. Als een wedstrijd volgens de Internationale reglementen wordt verreden
   (met o.a. Electronische Tijdwaarneming, gediplomeerd scheidsrechter en starter en jury) en een officieel
    wedstrijdprotocol, getekend door de scheidsrechter, wordt opgestuurd naar:
    KNSB bondsbureau
    T.a.v. Buitenlandse wedstrijden
    Postbus 1120
    3800 BC  Amersfoort
    dan zullen de gereden tijden van de Nederlandse deelnemers met licentie, worden opgenomen in Vantage. 
    Ook is het mogelijk een digitale officiële uitslagenlijst van de baan te mailen naar
    buitenlandsewedstrijden@knsb.nl
    Bovenstaande geldt ook voor Nederlandse wedstrijden die in het buitenland worden georganiseerd (o.a. de
    zogenaamde trainingskampwedstrijden). 
2. Protocols moeten voor afloop van het seizoen worden ingezonden. (1 juli t/m 30 juni)
3. De meldingsplicht voor het deelnemen aan buitenlandse wedstrijden is komen te vervallen.

11. Enkele belangrijke artikelen uit het reglement van de KNSB/ISU (vastgesteld 16-06-2016)

art. 203 Standaard banen

 1. Een standaard baan voor hardrijden is een open, overdekte of gesloten ijsbaan, met een dubbele
  wedstrijdrijbaan, maximaal 400 meter en minimaal 333 1/3 meter lang, met twee gebogen einden
  van elk 180 graden, waarbij de straal van de binnenbocht niet minder dan 25 meter en niet meer
  dan 26 meter mag bedragen.
 2. De kruising dient gelijk te zijn aan de gehele lengte van het rechte eind, vanaf het einde van de
  bocht.
 3. De breedte van de binnenste wedstrijdbaan moet 4m zijn. De breedte van de
  buitenwedstrijdbaan moet minstens 4m zijn.

art. 218 Taken van Baancommissarissen

 1. De bochtencommissarissen bij elke bocht en de baancommissaris(sen) die op het rechte eind
  van de finish moeten letten op enige overtreding van de wedstrijdregels door de deelnemers, en
  informeren de scheidsrechter zo spoedig mogelijk wanneer zij enige onregelmatigheid
  waarnemen. De commissaris(sen) die letten op het rechte eind van de finish moeten hun plaats
  innemen aan de buitenkant van de wedstrijdbaan. Bij wedstrijden met voor elke bocht 2
  aangewezen commissarissen moeten deze hun plaats aan de binnenzijde van de baan innemen
  bij het begin en het einde van elke betreffende bocht. Als er aanvullende bochtencommissarissen
  beschikbaar zijn, moet een derde commissaris aan de buitenkant van de baan, bij het begin van
  elke bocht.
 2. De kruisingcontroleur moet binnen de binnenbaan staan en controleren of de deelnemers de
  wisseling van de ene rijbaan naar de andere correct uitvoeren.

art. 219 Taken van Rondentellers

Rondentellers moeten het aantal ronden dat nog moet worden gereden zichtbaar tonen. Op 20 tot
30 meter voor het ingaan van de laatste ronde moeten de deelnemers een belsignaal krijgen.

art. 220 Taken van Commissaris van aankomst

De commissaris van aankomst moet vaststellen welke van de deelnemers de rit wint, of dat zij
gelijk zijn aangekomen. Er kan tegen deze beslissingen geen beroep worden aangetekend. Maar
wanneer automatische tijdopneming wordt toegepast, in overeenstemming met artikel 251, dan zal
de geregistreerde tijd uitmaken welke van de deelnemers van een paar of rit  winnaar is, of dat zij
gelijk zijn aangekomen (zie ook art. 265).

art. 226 Afbakening van de wedstrijdbaan

Voor de markering van de wedstrijdbanen moeten, zowel op de rechte einden en ook in de bochten
volledig geverfde lijnen van 5 cm. breed worden gebruikt.
Normaal, en altijd op overdekte banen, moet de markering van de wedstrijdbanen in de bochten
bovendien voorzien zijn van verplaatsbare blokjes van rubber of ander syntetisch materiaal (van
maximaal 5 cm. hoog), 50 centimeter uit elkaar voor de eerste 15 meter van de bocht en 2 meter uit
elkaar voor het resterende gedeelte van de bocht. De blokjes moeten de binnenkant van de
geverfde lijnen raken. Gesloten kegels (pylonen) 20-25 cm. hoog, moeten worden gebruikt als het
eerste blok bij de ingang van elke bocht. Wanneer het noodzakelijk wordt geacht voor de
zichtbaarheid van de markering mogen op de geverfde markeringslijnen van de rechte einden
blokjes worden geplaatst met een onderlinge afstand van 10 meter. Op banen in de open lucht mag
sneeuw worden gebruikt in plaats van verplaatstbare blokjes, maar de sneeuw mag niet bevroren
zijn. De sneeuwlijn moet dan langs de gehele wedstrijdbaan liggen behalve op het rechte eind van
de kruising.
 
De scheidsrechter beslist of de afbakening in overeenstemming is met de voorschriften.

art. 247 Automatische- en handtijdopneming

 1. Er bestaan twee methoden van tijdopneming: automatische tijdopneming (zoals vermeld in
  artikel 251) en tijdopneming met de hand (zoals vermeld in artikel 250).

 2. a   Als reserve moet een handtijdopnemingsprocedure plaats vinden (zie artikel 250). Als er
       echter meer dan 2 onafhankelijke automatische tijdopneming systemen in gebruik zijn, is een
       handtijdopnemingsprocedure niet nodig.
  b   Wanneer een automatisch tijdopnemingssysteem in gebruik is, is het doel van de
       handtijdopnemingsprocedure te dienen als back-up voor het geval dat het (de) automatische
       tijdopnemingssysteem (systemen) geheel of gedeeltelijk faalt (falen) (zie artikel 251 lid 5).

 3. Een automatisch tijdopnemingssysteemprocedure (zie artikel 251) moet worden gebruikt voor
  de Olympische Winterspelen, ISU-kampioenschappen, Wereldbekerwedstrijden, en andere ISU
  evenementen (zie ook artikel 251 lid 2 d).

art. 248 Klokken/stopwatches

 1. Voor automatische tijdopnemingssystemen moet, voor de wedstrijd, aan de scheidsrechter een
  certificaat, uitgegeven op een jaarlijkse basis, worden overhandigd waarin de betrouwbaarheid
  en accuratesse van het systeem zijn vermeld.

 2. Voor handtijdopneming mogen alleen digitale elektronische stopwatches worden gebruikt. Op
  verzoek van de scheidsrechter moet een certificaat van een horlogemaker worden verstrekt,
  waarop vermeld staat dat de stopwatches goed werken.

 3. Alle in gebruik zijnde klokken/stopwatches moeten tijden kunnen meten en tonen met een
  accuratesseniveau van ten minste één honderdste van een seconde.

art. 249 Officiële tijden

De tijden worden beschouwd als officieel als de scheidsrechter het tijdopnemingprotocol heeft
getekend. De officiële tijden mogen niet in twijfel worden getrokken.

art.250 Handtijdopnemingsprocedure

 1. Een hoofdtijdopnemer, 3 tijdopnemers en een reserve tijdopnemer moeten worden aangsteld.
  De hoofdtijdopnemer kan door een tijd registratie official worden geassisteerd.
 2. De tijdopnemers moeten aan de finishlijn staan en starten hun klok op het moment dat rook of
  flits van het door de starter afgevuurde schot zichtbaar is. Alleen in geval van mist, sneeuw,
  duisternis enz. dienen de tijdopnemers plaats te nemen nabij de startlijn en hun stopwatches te
  starten op het moment van het schot. Elke tijdopnemer dient slecht
  één stopwatch te
  gebruiken
 3. Onafhankelijk van elkaar moeten de tijdopnemers de tijd van beide rijders van het paar
  opnemen.
 4. Na het beëindigen van elke rit moet de hoofdtijdopnemer de stopwatches in vaste volgorde
  aflezen (d.w.z. 1 ste, 2e, 3e stopwatch voor de eerste deelnemer, dan voor de tweede deelnemer)
  en er op toezien dat de tijden stipt worden vastgelegd. Alleen indien één of meer tijdopnemers
  om één of andere reden de tijd niet hebben opgenomen, wordt de tijd, die door de reserve
  tijdopnemer is opgenomen, geregistreerd.
 5. De tijden van elke tijdopnemer zullen met een nauwkeurigheid van één honderdste van een
  seconde worden weergegeven. Als de gebruikte stopwatches de tijden in duizendste van een
  seconde tonen, moeten alle decimale cijfers, die een nauwkeurigheid van meer dan één
  honderdste van een seconde aangeven buiten beschouwing worden gelaten.
 6. Onder toezicht van de hoofdtijdopnemer zal dan de officiële tijd van elke deelnemer worden
  bepaald en genoteerd in het tijdopnemingsprotocol en wel als volgt:
  a)  wanneer twee stopwatches dezelfde tijd weergeven en een derde stopwatch een andere, dan
       is de tijd van de stopwatches die met elkaar overeenstemmen bepalend voor het resultaat.
  b)  wanneer alle stopwatches verschillende tijden weergeven, wordt de tijd van de stopwatch met
       de  middelste tijd bepalend.
  c)  wanneer twee tijdopnemers om één of andere reden de tijd niet hebben opgenomen, wordt
       de gemiddelde tijd van de andere twee stopwatches bepalend. Als de gemiddelde tijd geen
       veelvoud is van één honderdste van een seconde, wordt de gemiddelde tijd van één
       honderdste van een seconde lager bepalend.
  d)  als het verschil tussen de deelnemers, in een paar, minder is dan vijf meter, moet de
       commisaris van aankomst melden aan de hoofdtijdopnemer van de handtijden, de afstand
       tussen de twee deelnemers, op het moment dat de winnaar de finishlijn passeert. De tijd van
       de rijder, die als tweede van het paar finisht, moet dan door de hoofdtijdopnemer worden
       bepaald, in overeenstemming met de commissaris van aankomst. (zie artikel 220).

 7. Bij het bepalen van de officiële tijden van de deelnemers (volgens de
  handtijdopnemingsprocedure) moet 20 honderdste van een seconde worden bijgeteld bij de
  geregistreerde handtijden in overeenstemming met bovenstaand lid 6.
 8. Indien de handtijdopnemingsprocedure de bron is van de resultaten van de wedstrijd of de
  resultaten van enkele deelnemers, moet het officiële protocol en de gepubliceerde lijst van
  resultaten duidelijk aangeven dat de resultaten zijn gebaseerd op een
  handtijdopnemingsprocedure (zie artikel 273, lid 1 d).

art. 251 Automatische tijdopnemingsprocedure

 1. Met de uitdrukking automatische tijdopneming’ wordt een systeem van tijdopneming aangeduid,
  dat automatisch wordt gestart door het afvuren van een startpistool en automatisch het bereiken
  registreert van de finishlijn door elke deelnemer.
 2. a.  Verschillende technologieën/technische oplossingen mogen worden gebruikt om
       automatische tijdopneming te verwezenlijken:
       -  elektronisch systeem gebaseerd op optische sensoren of optische laser detectors om
          de finish van de deelnemers vast te leggen (met één of twee complete sets detectors
          geplaatst tussen de rijbanen, zo dicht mogelijk op het ijs, ("optisch systeem")
       -  Een systeem gebaseerd op transponders waarbij gebruik wordt gemaakt van signalen
          van een chip gedragen door de deelnemers om de finish tijd van de deelnemers vast
          te leggen ("transponder systeem")
       -  Een systeem dat fotografisch bewijs van de finish van de deelnemers, op een
          zodanige wijze gebruikt dat een ongestoorde afbeelding met een tijdschaal
          onmiddellijk na de finish kan worden gereproduceerd ("fotofinish systeem").
       Voor elk van deze categorieën van systemen kan het nodig zijn de omschrijving van de
       finish (Art. 260 lid 1) aan te passen aan de operationele eigenschappen van het systeem.
       Richtlijnen hiervoor kunnen door de ISU worden verstrekt.
  b)  Indien verschillende automatische tijdopnemingssystemen beschikbaar zijn, moet de
       scheidsrechter voor het begin van de wedstrijd aangeven welk systeem het hoofdsysteem is
       en welk systeem als back-up oplossing dient, met in acht name van onderstaand lid c). Als
       er meerdere back-up systemen beschikbaar zouden zijn, moet voor het begin van de
       wedstrijd de volgorde van voorkeur worden aangegeven. De hoofdtijdopnemer moet
       constant zowel het hoofdsysteem en het back-up systeem(systemen) in de gaten houden
       om elke aanduiding van mis- functioneren van het hoofdsysteem waar te nemen. Indien het
       hoofdsysteem incidenteel faalt, moet het resultaat van de deelnemer(s) die betrokken zijn bij
       het incident worden vastgesteld door het back-up systeem.
  c)  Indien een foto finish systeem wordt gebruikt dan wordt het officiële protocol opgemaakt met
       de tijden en finish volgorde die zijn opgenomen door het fotofinish systeem. De tijden van
       een optisch systeem of een transponder systeem mogen "live" op het scorebord worden
       getoond, maar als de tijden van het systeem dat in gebruik is, afwijken dan bepalen de
       tijden en finish volgorde van de deelnemers of teams van het fotofinish systeem de
       eindresultaten. De ISU kan in deze zaak verdere technische en procedurele richtlijnen
       uitgeven.
  d)  Het gebruik van een fotofinish systeem is verplicht voor ISU Kampioenschappen, ISU-
       Wereldbeker wedstrijden en hardrij evenementen bij de Olympische Winterspelen.
   

 3. Bij alle afstanden worden de tijden gemeten en in het protocol genoteerd met een
  nauwkeurigheid van een honderdste van een seconde. Wanneer de gebruikte klokken een
  nauwkeurigheid hebben van meer dan een honderdste van een seconde, worden deze
  decimalen buiten beschouwing gelaten. Als echter een fotofinish systeem met een resolutie van
  één duizendste van een seconde wordt gebruikt dan zal het derde decimale cijfer worden
  geregistreerd met het doel om te beslissen over gelijke plaatsen in overeenstemming met artikel
  265 lid 1.

  Hoofdtijdopnemer en assistent-hoofdtijdopnemers.

 4. a)  Een hoofdtijdopnemer voor de automatische tijdopnemingsprocedure en een
       assistent-hoofdtijdopnemer voor elk van de automatische tijdopnemingssystemen dat in
       gebruik is (d.w.z. optisch systeem, fotofinish en transponder) moet worden aangesteld.
  b). De hoofdtijdopnemer moet na iedere rit de opgenomen tijden van elke deelnemer
       controleren bij elk tijdopnemingssysteem dat in gebruik is, met als doel een onvolkomenheid
       of mis-functioneren vast te stellen. De assistent- hoofdtijdopnemer(s) moet(en) direct nadat
       de afstand is beëindigd, de volledige lijst van door het systeem opgenomen tijden
       controleren en de hoofdtijdopnemer informeren over elke aanduiding of bewijs van
       incidenteel mis-functioneren van het systeem.
       De hoofdtijdopnemer heeft de verantwoordelijkheid het tijdopnemingsprotocol, dat de basis
       vormt voor de officiële resultaten en aan de scheidsrechter ter goedkeuring moet worden
       voorgelegd, voor te bereiden.
       Het tijdopnemingsprotocol moet alle gevallen waar de resultaten niet gebaseerd zijn op
       tijden van het hoofdsysteem weergeven en aangeven welk back-up systeem gebruikt is om
       in die gevallen de resultaten vast te leggen.

 5. Wanneer het hoofdsysteem incidenteel faalt, en er geen ander automatisch tijdopnemings-
  systeem als back-up beschikbaar is, dan zullen de resultaten van de handtijdopnemings-
  procedure, volgens artikel 250, lid 6 en 7, worden gebruikt om de officiële tijd vast te stellen.
  Echter zal ander direct beschikbaar bewijsmateriaal, zoals bij voorbeeld video opnamen, die het
  mogelijk maken om de nauwkeurigheid van de handtijden te controleren of te verbeteren, in
  aanmerking worden genomen als de officiële tijd wordt vastgesteld. Dit is in het bijzonder van
  toepassing bij situaties als vermeld in artikel 260 lid 2 en 3.

art. 252 Tussentijden en tijden van afzonderlijke ronden

In ritten over meerdere ronden moet de tijd van elke ronde worden opgenomen en
genoteerd. De opgetelde rondetijden (tussentijden) moeten worden geregistreerd met een
nauwkeurigheid van honderdsten van een seconde en de individuele rondetijden moeten worden
berekend en in het protocol geregistreerd met het zelfde niveau van nauwkeurigheid.

art. 253 Het wisselen van rijbaan

   3.  a. De deelnemer die op de binnenbaan schaatst moet wisselen naar de buitebaan op het rechte
           eind van de kruising, omschreven als het rechte eind tussen het eind van de bocht (zoals
           gemarkeerd door verplaatstbare blokjes) en het begin van de volgende bocht (zoals gemarkeerd
           met een Pylon) en omgekeerd voor de deelnemer die schaatst in de buitenbaan (voor
           uitzondering zie onderstaand lid b.). Inbreuk op deze bepaling zal leiden tot diskwalificatie.
       b. Wanneer op een 400 meter standaardbaan wordt gereden wordt er op het eerste rechte eind
           van de 1000 en de 1500 meter niet van rijbaan gewisseld. Het kan nodig zijn soortgelijke
           uitzonderingen toe te passen op banen met andere afmetingen voor dezelfde of andere
           afstanden

 

12. Wedstrijdrooster Lange-/KorteBaan Eindhoven

Het wedstrijdrooster geeft overzicht van de wedstrijden met de afstanden die gereden kunnen/moeten worden.
In één van de kolommen wordt aangegeven welke vereniging de jury en E.H.B.O. moet verzorgen. In een ander kolom komt voor de wedstrijd de aanmeld- en afmeldlink en na de wedstrijd een link naar de uitslagen.
Zie het wedstrijdrooster elders op deze site.

DHTML JavaScript Menu Powered by Milonic