Corona-maatregelen


De zomer van 2021 zal in het teken staan van Coronaproof sporten.

Wij volgen de laatste protocollen en regels vanuit de Overheid, NOC*NSF and KNSB:

Neem kennis van de protocollen en regels die voor jouw trainingen en wedstrijden gelden en houd je aan deze regels.

IJshuur & Kosten Seizoen 2020-2021

Met de vele corona-maatregelen die gelden zijn de rekeningen voor de 1e helft van het seizoen 2020-2021 opgemaakt en verstuurd naar de verenigingen voor de bijdrage van de aangevraagde abonnementen voor de 1e helft van het seizoen.

De kosten van de ijshuur voor de uren die wel doorgang konden vinden zijn gewoon doorgegaan en op deze manier betaald.

Nu volgt de rekening voor de 2e helft van het seizoen 2020-2021, waarbij de bedragen op dezelfde manier zijn berekend.

 • In Breda trainingen per groep van 100 personen van 18 jaar en ouder
 • In Eindhoven trainingen met maximaal 200 personen.
 • Beperkt aantal jeugdwedstrijden op de 4 banen, ijshuur alleen voor rekening van de junioren A1, junioren B en C, en pupillen, via de abonnementen verrekend.
 • Vanaf begin maart ook wedstrijden voor de leeftijdsklasse 18 t/m 26 jaar, de kosten zijn niet via de abonnementen doorgerekend, maar per wedstrijd direct betaald bij inschrijving.
 • Geen bijdrage voor de EHBO en geen trainerspassen.
 • Extra gehuurd ijs voor de trainingen in Breda wordt bekostigd door het Gewest.
 • Activiteiten in Tilburg gestopt per 2 januari, dus geen rekening 2e helft seizoen 2020-2021.
 • Shorttrack in Den Bosch is gestopt per 16 december, zodat een teruggave van de abonnementsgelden is gedaan voor de periode van 18 december t/m 14 maart.

Hierbij een overzicht van de abonnementsprijzen voor de eerste helft van het seizoen (in PDF).

Nu ook een overzicht van de abonnementsprijzen voor de tweede helft van het seizoen (in
PDF).

Breda 2020-2021

Eindhoven 2020-2021

Geleen 2020-2021

 • Training volgens strikte regels.
 • Geen wedstrijden, met uitzondering van jeugd tot en met 17 jaar
 • Protocol Laco Geleen (in PDF)

Tilburg 2020-2021