In Memoriam Sieb Vegter


Op 23 september 2018 is Sieb Vegter, 62 jaar oud, overleden.

Sieb was vele jaren scheidsrechter bij onze Gewestelijke wedstrijden op de ijsbaan te Heerenveen. Ze was streng, maar probeerde de wedstrijden altijd zo te laten verlopen dat men zo goed mogelijk de felbegeerde Regio-punten kon halen. Dat deed zij geheel belangeloos voor ons en voor onze rijders. Wij wensen de familie van Sieb, vrienden en kennissen veel sterkte toe met dit verlies.

KNSB Baancommissie Eindhoven

Leeuwarder Courant: In memoriam: Sieb Vegter, een vrouw ‘út ien stik’