Abonnementsprijzen 2016-2017 vastgesteld


De op de voorjaarsvergadering van 26 mei voorgestelde abonnementsprijzen zijn naar beneden bijgesteld. Dit naar aanleiding van het tijdens de rondvraag gemaakte verzoek van Nico van Bergeijk om de tarieven zo laag mogelijk te houden. Na intern overleg worden de prijzen van de abonnementen slechts met € 2,50 verhoogd voor alle categorieën.

Zie Abonnementen Langebaan & Marathon (in PDF) of Abonnementen Shorttrack (in PDF) voor alle details. Uitzondering is het shorttrack-abonnement voor de donderdagavond in Breda, dat met slechts € 1,50 wordt verhoogd, in verband met de verwachting dat er weer meer abonnementen zullen worden afgenomen.

De bijschrijfregeling voor langebaanwedstrijden op een andere baan dan de “thuisbaan” is gewijzigd en geldt nu voor te rijden afstanden in plaats van categorie. Dit om inschrijving via de inschrijfmodule van Vantage mogelijk te maken. Zie Incidentele Deelname (in PDF) voor de details.